HATĚ

k.ú. Hatě (Hornosázavská pahorkatina / Kolínsko)

Ves na rozvodí Výrovky a Bečvárky (388 m n. m.). Na křižovatce v centru vsi kaple sv. Václava. Jižně od vsi, již na sousedním k.ú. Žíšov, železniční zastávka Hatě na trati Kolín – Rataje nad Sázavou (v provozu od roku 1900).

Nejstarší dochovaná zpráva pochází z roku 1338; tehdy se ves nazývala Hacky a byla prodána pány z Lipé staroboleslavské kapitule. Po roce 1421 přechází opět do šlechtických rukou. 1593 připojeny k panství Bečváry. Po třicetileté válce byla ves zcela pustá, obnovena byla až roku 1669 hrabětem z Trauttmansdorfu, který sem povolal nové osadníky z Litomyšlska.

 

kaple sv. Václava s prvky lidového baroka z roku 1841 (?), postavená na místě staršího dřevěného kříže – nemovitá kulturní památka

 

statek č.p. 1 v jihovýchodní části vsi

 

lípa svobody před č.p. 1

dům č.p. 9 ve střední části vsi

  

železniční zastávka Hatě – Žíšov č.p. 47

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Původní název Hacky byl odvozen od slova hacka, staročeského výrazu pro mostek z proutí či otýpek, případně naskládané balvany, umožňujících přechod přes močály. Současné Hatě mají obdobný význam.

Web:

-      cesty a památky - http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/hate

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Hatě_(Bečváry)   

-      památkový katalog - http://www.pamatkovykatalog.cz/?mode=parametric&cadastralArea=Hat%C4%9B&presenter=ElementsResults

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

 březen 2011