MANDA

k.ú. Ondřejov u Prahy (Benešovská pahorkatina / Říčansko)

Návrší nad Ondřejovem (524 m n. m. – též Žalov), na němž se rozkládá jižní – stará – část areálu ondřejovské hvězdárny. K jihu k obci sestupuje monumentální schodiště, při němž památník, který nechal zbudovat roku 1843 místní farář Václav Horáček na památku dobrovolnické studentské legie, s níž v letech 1800-1801 bojoval proti Napoleonovi (původně stával na vrcholu kopce). Při jižním úpatí vrchu vila Leonora, v níž žila a roku 1912 zemřela operní pěvkyně Eleonora Gayerová z Ehrenbergu – první představitelka Mařenky z Prodané nevěsty. Ze západního okraje návrší se otvírá nádherný výhled do dolního Posázaví a středního Povltaví, při dobré viditelnosti i na Brdy.

památník studentské legie (nemovitá kulturní památka)

výhled z Mandy k jihozápadu

 

kamenná plastika v sedle (na křižovatce) severovýchodně od areálu hvězdárny

astronomická observatoř

Několikahektarový areál na temeni kopce, složený z řady budou různého stáří, zasazených do parku s moderními plastikami. K nejzajímavějším objektům patří historické secesní pozorovací kopule či astronomické muzeum V. Šafaříka. Na západním okraji areálu skupina radioteleskopů a dalších zařízení, mezi nimi i několik – dosud funkčních – trofejních radarů z arzenálu německé armády z doby 2. sv. války (další, dnes již nefunkční, při jižním vstupu do areálu). Nejrušivěji zde působí budova ředitelství a kosmické laboratoře na severozápadním okraji areálu, vzhledově odpovídající době svého vzniku, tedy přelomu 70. a 80. let 20. stol. Areál volně přístupný, muzeum a historické kopule přístupné veřejnosti. Též možné komentované prohlídky celého areálu.

Ondřejovskou hvězdárnu založil pražský průmyslník a nadšený astronom Josef Frič (ve spolupráci s prof. Františkem Nušlem - pozdějším prvním ředitelem hvězdárny - a dr. Maškem). Pozemky zakoupil začátkem roku 1898. S výstavbou observatoře dle projektů arch. Josefa Fanty se započalo roku 1905. Nejprve byla postavena pracovna spolu s malým pozorovacím domkem s odklopnou střechou (první pozorování zde Frič s Nušlem uskutečnili v roce 1906), v letech 1910-1912 následovala stavba dvou pozorovacích kopulí (dnešní centrální a západní kopule). Zároveň bylo v okolí hvězdárny vytvořeno arboretum vzácných dřevin. Roku 1928, u příležitosti 10. výročí vzniku republiky, daroval Frič hvězdárnu Univerzitě Karlově. Začátkem 50. let byla hvězdárna přičleněna pod nově ustavenou Československou akademii věd. Areál byl postupně rozšiřován o další objekty, záhy byla vybudována i samostatná severní část v lokalitě zvané Kubětiny. Od roku 1993 je ondřejovská hvězdárna, která patří k nejvýznamnějším astronomickým pracovištím v Evropě, sídlem Astronomického ústavu ČSAV.

plán jižní části areálu astronomické observatoře (ke stažení plán celého areálu)

 

schodiště od Ondřejova na hvězdárnu

 

 kamenná plastika na schodišti, připomínající darování hvězdárny českému státu v roce 1928

 

pomník zakladatele hvězdárny J. J. Friče u severního vstupu

  

secesní budova Fričovy pracovny – nejstarší objekt areálu, vyzdobený úryvky z Písní komických Jana Nerudy, který byl kmotrem Josefova bratra Jana Friče (a údajně přivedl oba bratry k astronomii)

 

západní kopule z roku 1911, věnovaná památce Jana Friče

  

historický solární dalekohled v západní kopuli

zařízení k otáčení kopule

expozice v přízemí západní kopule - Nušlův prototyp přeného regulátoru z r. 1908, vyrobený z dětské židličky, a jeho následné profesionální zhotovení

náhrobek s popelem zesnulé manželky Josefa Friče, paní Marie Fričové, nedaleko západní kopule

 

centrální kopule z roku 1912

dalekohled v centrální kopuli

budova slunečního oddělení - „východní kopule″ - z roku 1955, v popředí požární nádrž

 

z expozice Atronomického muzea prof. Šafaříka (pojmenovaného po významném astronomovi 19. stol. Vojtěchu Šafaříkovi - + 1902 -, který byl jedním z iniciátorů vzniku ondřejovské hvězdárny a který ji odkázal veškeré své astronomické materiály)

  

jeden ze dvou radiolokátorů WÜRZBURG RIESE z výbavy německé armády v době druhé světové války (tzv. trofejní radar), v areálu hvězdárny umístěných ve 2. pol. 50. let; tento stojí na tzv. radarové louce a je dodnes funkční, byť po zprovoznění desetimetrového rediolokátoru na Kubětinách využívaný spíše jen ke krátkodobým experimentům

několik dalších menších radioteleskopů, v pozadí tzv. meteorický radar, jehož páteří je německý trofejní radar RZ III (Freya), upravený byl v plzeňské Škodovce; v areálu hvězdárny umístěn roku 1957

družicový radar na „radarové louce″

  

malá expozice výzkumu bolidů na chodbě budovy kosmické laboratoře s ukázkami různých přístrojů pro snímání nočního nebe

technickohospodářské objekty v severní části areálu

  

plastiky v areálu hvězdárny

Zajímavosti:

Ø        Jméno Manda (dříve Mandina či Madina horka) údajně připomíná paní Mandu  z Vartenberka, která tento kopec darovala kolem roku 1580 Ondřejovu; dle jiné verze pak vzniklo zkomolením, původně mělo být odvozeno od italského města Mantovy, odkud sem ve středověku přišli horníci dolovat stříbro.

Ø        Významnou úlohu při založení hvězdárny hrála Eleonora Gayerová z Ehrenbergu, hostem jejíchž soukromých hudebních večerů Josef Frič býval. Právě ona se přimluvila u obecních radních v Ondřejově, kteří měli původně obavy, že sem chce Frič rozšířit svojí průmyslovou výrobu, aby Fričovi pozemek na stavbu hvězdárny prodali (v kupní smlouvě si výslovně vymínili, že pozemek bude sloužit výhradně vědeckým účelům) a své pozemky poskytla ke zřízení provizorní observatoře „u zelené žáby“ před výstavbou areálu na vrcholu kopce. Pozemky Eleonory Greyové byly po její smrti Fričem odkoupeny a připojeny k areálu hvězdárny, vila sloužila jako její ředitelství (a dnes je využívána k ubytovávání zahraničních hostů).

Ø        fotografie provizorní „observatoře u zelené žáby“ na zahradě vily Leonora z roku 1901 (www.aldeberan.cz)

Ø        Jméno Žalov dal návrší po jeho zakoupení Josef Frič na památku svého nedlouho před tím zemřelého bratra Jana, s nímž projekt hvězdárny společně plánoval.

Ø        Dr. Mašek zde v roce 1913 jako první v Čechách (respektive v celém tehdejším Rakousku) přijímal na 75 m dlouhou anténu časové radiové signály z Paříže.

Literatura:

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-     Václav Vokolek, Jiří Kuchař: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 8 (Praha 2007)

Web:

-     oficiální stránky Astronomického ústavu ČSAV - http://www.asu.cas.cz

-     bulletin Aldeberan - http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_03_ond.php

-     Astropis - http://www.astropis.cz/Rocniky/txt1997_4.html?dry_session=69c77337e16de5742dcbadc3169ce018

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=2444

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Ondřejov

-     infočesko - http://kultura.infocesko.cz/content/stredni-cechy-jihovychod-kultura-hvezdarny-hvezdarna-ondrejov-astronomicky-ustav-akademie-ved-cr.aspx

-     Atlas Česka - http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/hvezdarna-ondrejov/

-     turistik.cz - http://www.turistik.cz/cz/kraje/stredocesky-kraj/okres-praha-vychod/ondrejov-okres-praha-vychod/hvezdarna-ondrejov/

-     fotogalerie - http://www.pagiserver.cz/2003/20030729_ondrejov/page_01.htm 

Okolí: Pecný

Posázaví / rejstříky

září 2012