PECNÝ

k.ú. Ondřejov u Prahy (Benešovská pahorkatina / Říčansko)

Výrazná převážně zalesněná hora (543 m n. m.) nad Ondřejovem. Na vrcholu geodetická observatoř, jejíž součástí je i věž trigonometrického bodu z roku 1936, na západním výběžku zvaném Kubětiny severní část Ondřejovské astronomické observatoře.

Pecný od severovýchodu (listopad 2010)

astronomická observatoř

Srdcem severního areálu astronomické observatoře je kopule největšího dalekohledu v České republice a jednoho z největších v Evropě – kolosu o průměru zrcadla 2 m a délkou tubusu deset metrů; přístroj je používá pro spektroskopii. Poblíž stojí provozní budova tohoto dalekohledu, jinak též sídlo stelárního oddělení astronomického ústavu ČSAV. Západně se nalézá kopule 65 cm dalekohledu a jihozápadně pak dva nenápadné na první pohled téměř shodné pavilóny – sluneční spektrograf a magnetograf. V sadu jižně od dvoumetrového dalekohledu stojí desetimetrový sluneční radioteleskop (největší z ondřejovských radioteleskopů), východně od přístupové komunikace na okraji lesa pak zenitteleskop. Celý areál je volně přístupný, návštěva dvoumetrového dalekohledu je možná v rámci prohlídky areálu hvězdárny (viz Manda), některých dalších objektů (spektrograf) pouze výjimečně v rámci dnů otevřených dveří.

Severní část areálu Astronomického ústavu se začala budovat v 50. letech 20. stol. stavbou provozní budovy stelárního oddělení. Kopule obřího dalekohledu o vnějším průměru 21,11 m byla dokončena roku 1964 a vlastní dvoumetrový dalekohled, vyrobený německou firmou Carl-Zeiss Jena, byl uveden do provozu v roce 1967.

plán severní části areálu astronomické observatoře (ke stažení plán celého areálu)

 

objekt dvoumetrového dalekohledu – vlastní kopule váží 195 tun a její pohyb zajišťuje 24 vozíků; pozorovací štěrbina  je široká 5 m

 

tubus dvoumetrového dalekohledu

27 tunové protizávaží „dvoumetru″ (celý dalekohled váží 84 tun)

  

plakety na podstavci „dvoumetru″, připomínající jeho vybudování v roce 1967 a jeho pojmenování po docentu Perklovi v roce 2012

„glóbus″před budovou stelárního oddělení

 

kopule 65ticentimetrového dalekohledu

  

objekt slunečního spektrografu

  

zařízení směřující sluneční paprsky do štěrbiny spektrografu

sluneční magnetograf

 

desetimetrový sluneční radioteleskop

Zajímavosti:

Ø        Jméno Kubětiny připomíná středověkou dvorcovou osadu Kubětín, založenou pravděpodobně v 12. stol. a zaniklou zřejmě za husitských válek (1525 již neexistovala). Údajně tu kdesi v lese dosud „málo zřetelné rozvaliny″ této vsi, nikde jsem však neobjevil jejich bližší lokalizaci.

Ø        Trigonometrický bod byl na Pecném stabilizován již v roce 1824 při vyměřování stabilního katastru.

Ø        Měřicí věž na Pecném je jedna ze dvou věží trigonometrických bodů, které byly na přelomu 30. a 40. let 20. stol. postaveny na okrouhlém půdorysu (druhá je na Ládví); ostatních sedm v té době vybudovaných měřičských věže má půdorys mnohoúhelníku (hvězdy).

Web:

-     geodetická observetoř Pecný - http://oko.asu.cas.cz/pecny/

-     oficiální stránky Astronomického ústavu ČSAV - http://www.asu.cas.cz

-     dvoumetrový dalekohled- http://stelweb.asu.cas.cz/web/old-2006/dalekohled/dalekohled.php

-     Siemens, obří teleskop - https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/120_let/Pages/hvezdarna_ondrejov.aspx

-     geodetická observetoř (anglicky) - http://www.pecny.cz 

Okolí: Zvánovice / Skalka / Kostelní Střimelice / Manda / Ostrá hůra

Posázaví / rejstříky

září 2012