CHMELIŠTĚ

k.ú. Chmeliště (Hornosázavská pahorkatina / Uhlířskojanovicko)

Malá ves při železniční trati z Uhlířských Janovic do Kolína (400 m n. m.). Vesměs novodobá zástavba, v centru kaplička, na severozápadním okraji dvůr. Východní okraj vsi (za železnicí) zabírá areál cihelny. K Chmelišti patří i izolovaná enkláva zástavba severovýchodně od vsi při silnici do Žíšova, za hliništěm cihelny.

Chmeliště prvně zmiňováno ve 14. stol. stávala zde tvrz vladyků ze Žíšova, kteří se také někdy psali „z Chmeliště″. Od 16. stol. součást ratajského panství.

kaple v centru vsi (březen 2011)

pomník padlým v sousedství kaple (březen 2011)

 

železniční zastávka na trati Kolín - Rataje nad Sázavou; zprovozněna roku 1900 (březen 2011)

 

sýpka ve dvoře při silnici do Vavřince (březen 2011)

okénko sýpky (březen 2011)

vojenský objekt severovýchodně od obce (leden 2016)

 

                                          mohutné lípy u č.p. 26 severovýchodně od obce (leden 2016)

cihelna

Areál cihelny, dnes již nefunkční, se rozkládá na východním okraji vsi. Severně od něj při silnici do Žíšova dobývací prostor, kde se těžily cihlářské hlíny. V severní (nejstarší, opuštěné již od konce 80. let) části tohoto hliniště se vytvořily zajímavé biotopy (několik jezírek, mokřady), v nichž v současné době výskyt řady druhů obojživelníků (kuňky, rosnička, skokani, ropuchy obecné a zelené, dva druhy čolků), vážek (při výzkumech v letech 2009-2010 zjištěno 26 druhů, z čehož 6 v Červeném seznamu) či masožravé bublinatky. Aby byla uchráněna před plánovanou rekultivací zavezením, odkoupil v roce 2010 nejcennější část (3,7 ha) v rámci kampaně Místo pro přírodu Český svaz ochránců přírody, o lokalitu pečuje kutnohorské občanské sdružení Denemark.

cihelna - pohled od železniční zastávky (březen 2011)

celkový pohled na bývalé hliniště (březen 2010)

jezírka a mokřady v severní části hliniště (březen 2011)

(více fotografií)

 

nově vybudované tůňky v severní části hliniště (leden 2016)

jižní část hliniště (březen 2011)

Web:

-      oficiální stránky obce Vavřinec - http://www.ou-vavrinec.cz/obec-7/historie/

-      wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Chmeliště_(Vavřinec)

-      Místo pro přírodu - http://www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/cihelna-chmeliste/   

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

 aktualizace leden 2016