SLAPSKÁ PŘEHRADA

k.ú. Štěchovice u Prahy, Rabyně (Benešovská pahorkatina / Jílovsko, Týnecko)

Vodní dílo na střední Vltavě. Přehradní hráz stojí ve skalní soutěsce v místech někdejšího Dolejšího slapu Svatojánských proudů, na 91,69 říčním kilometru. Betonová hráz se čtyřmi přelivy je 65 m vysoká, v koruně, po níž vede silnice, dlouhá 260 m. Neobvykle přímo v tělese hráze, pod přelivovými poli je umístěna vodní elektrárna se třemi Kaplanovými turbínami včetně rozvoden a veškerých pomocných a administrativních prostor (toto řešení je ojedinělé v celé Evropě). Přehrada je součástí tzv. Vltavské kaskády, zadržuje jezero o ploše téměř 1400 ha, vzdutí sahá 44 km proti proudu řeky až k výše položené přehradě Kamýk a překračují ho tři silniční mosty – u Vestce, Cholína a Živohoště.

První rozhodnutí o její stavbě pochází již z roku 1933, vzhledem k válečným událostem však byla vybudována až v letech 1951-54. Hlavním projektantem stavby byl Libor Záruba. Pro výstavbu hráze byly zřízeny tři lanovky – jedna dopravovala z lomu v Teletíně kamenivo, druhá ze Štěchovic Štěrk a třetí z nádraží v Lukách pod Medníkem cement. Napuštění přehrady, původně plánované na několik let, proběhlo díky povodním v roce 1954, ještě před úplným dokončením stavby, během několika dní. První z turbín hydroelektrárny byla spuštěna v říjnu 1955, zbývající v roce 1956. Zatopeno přehradou bylo více jak 30 vsí a samot (www.zanikleobce.cz/index.php?menu=11&duv=voda_slapy).

 

pohled na přehradní hráz po proudu; na druhém snímku vpravo nájezd pro přetahování lodí přes hráz (srpen 2014)

  

koruna hráze (srpen 2014)

pohled na přehradní hráz odspodu; vpravo na skále Ferdinandův sloup (říjen 2013)

schéma přehradní hráze

jakási šachta v jezeru nedaleko přehradní hráze (srpen 2014)

 

vyústění 360 m dlouhého obtokového tunelu (výška 12 m, šířka 10 m) při pravé straně hráze, vybudovaného pro převedení řeky ze staveniště přehrady, dnes na vtokové straně zaslepeného; významné zimoviště netopýrů (říjen 2013)

přehradní jezero při pohledu z hráze (srpen 2014)

pohled z hráze do soutěsky bývalých Svatojánských proudů (srpen 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno přehrady není odvozeno přímo od její polohy na Dolejším slapu, ale od nedaleké vsi Slapy (kteréžto ovšem získala jméno podle slapů na Vltavě). Ve starší literatuře je někdy přehrada nazývána přímo Dolní Slap.

Ø        Součástí hráze měla být i lodní zdviž, umístěná v obtokovém tunelu (který by poté sloužil jako tunel plavební), ta však nebyla nikdy postavena a tak je Slapská přehrada pro větší lodě nepřekonatelnou bariérou (plavidla do 4 tun se převážejí na speciálních vlecích tažených traktorem).

Literatura:

-          Jan Čáka: Zmizelá Vltava (Beroun 1996)

-          Zdeněk Hák: Technické zajímavosti našich vodních nádrží a říčních cest,1. část (1997)

Web:

-           Povodí Vltavy - http://www.pvl.cz/vodohospodarske-informace/vodni-dila/vltavska-vodni-cesta/vodni-dilo-slapy

-           ČEZ - http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/slapy.html

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodní_nádrž_Slapy

-           videoprůvodce „cesty krajem“ - http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/vodni-nadrz-slapy/

-           Slapská přehrada - http://www.slapy.cz/informace.html

-           Visit Vltava - http://www.visitvltava.cz/cz/vodni-dilo-slapy/27/

-           Zatopené osudy - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169746290-zatopene-osudy/408235100191002  

další místa v okolí (mapa) / Střední Povltaví / rejstříky

srpen 2014