STŘEDNÍ POVLTAVÍ

Dlouho jsem váhal, jestli Vltavu na jejím středním toku vnímat spíš jako osu svébytné oblasti, nebo jako hranici. Je pravda, že hluboký říční kaňon byl vždy určitou bariérou, které se po vybudování Vltavské kaskády ještě zvýraznila. Také je ale pravda, že i přesto mají oba břehy řeky mnoho společného. Výsledek mých úvah vidíte před sebou – Střední Povltaví má vlastní kapitolu. Pruh podél Vltavy zhruba od soutoku s Lužnicí ku Praze je tu širší, tu užší… Na východě navazuje na Jižní Čechy, Podblanicko a Posázaví, na západě pak na Prácheňsko (které ale historicky šlo až přes Vltavu) a Podbrdsko.

SLAPSKÁ PŘEHRADA

 

ŠTĚCHOVICKÁ PŘEHRADA

         

VRANSKÁ PŘEHRADA (a níže až ku Praze)

       

webové stránky:

Stará Vltava – internetová galerie historických fotografií - http://www.stara-vltava.cz

svazek obcí Střední Povltaví - http://www.strednipovltavi.cz

digitální atlas zaniklých krajin - http://www.zaniklekrajiny.cz/atlas/charakter-uzemi-sp/35-modelova-uzemi/stredni-povltavi

 

přehled regionálních a věcných rejstříků