TŘEBSÍN

k.ú. Třebsín (Benešovská pahorkatina / Týnecko)

Ves v úzkém klínu před soutokem Vltavy a Sázavy, v mělkém údolíčku mezi vrchy Chlum a Kletečko (350 m n. m.). Centrem malebná polygonální zvonička se šindelovou bání, u ní pomník padlým.

Ves prvně zmiňována roku 1310, byť se vzhledem k blízkosti Ostrovského kláštera, jehož majetkem byla, předpokládá dřívější založení. Později součást panství Lešany. Za II. světové války ves vystěhována z důvodu zřízení vojenského cvičiště „SS-Truppenübungsplatz Böhmen″.

Součást přírodního parku Střed Čech.

pohled na ves od severu

 

šestiboká zvonička z 2. pol. 18. stol. (nemovitá kulturní památka)

pamětní kámen u zvoničky, připomínající její rekonstrukci v roce 2012

pomník padlým v 1. světové válce u zvoničky, zřízený Ochotnickým divadelním spolkem Lumír

 

kříž západně od vsi

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Dříve též Třepsín.

Web:

-           stránky vsi - http://www.trebsin.cz

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Třebsín

-           Mezi řekami - http://www.mezirekami.cz/trebsin 

další místa v okolí (mapa) / Střední Povltaví / rejstříky

duben 2013