MILÍČOVSKÝ VRCH

k.ú. Újezd u Průhonic (Pražská plošina / Praha)

Parkově upravená deponie zeminy na jižním okraji Jižního Města (309 m n. m.), označovaná též někdy jako Umělý terénní útvar Milíčov. Deponie zhruba na ploše 700 x 200 m, až 20 m vysoká, je dvěma zářezy rozčleněna na tři samostatné v západovýchodním směru seřazené vrchy. Vrcholové plošiny zatravněné, s částečnými výhledy (Jižní Město, Milíčovský les, Říčansko), úbočí osázena z velké části nepůvodními druhy dřevin (ze stromů mimo jiné borovice černé, douglasky, modříny).

Deponie vznikla koncem 70. let 20. stol. z materiálu z výstavby metra, částečně možná i přilehlého sídliště. Parková úprava z 90. let.

Součást přírodního praku Botič-Milíčov, ochranné pásmo přírodní památky Milíčovský les a rybníky.

image162

Milíčovský vrch od severozápadu

image150 image160

vrcholová plošina západní – nejvyšší – části vrchu

image152

sedlo mezi střední a západní částí vrchu

image154

výhled k severu, na Jižní Město - Háje

image158

výhled k jihovýchodu, na Milíčovský les; na obzoru Říčany, Tehovský hůra a hřeben sázavsko-labského rozvodí

image164

zastavení naučné stezky Milíčov pod Milíčovským vrchem

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Na severovýchodním úpatí vrchu vznikl v neznámé době nelegální zvířecí hřbitov, kam lidé pohřbívali své. V roce 2007 byl pro rozpor s veterinárním zákonem hřbitov zrušen.

Web:

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Milíčovský_vrch

-      taggmanager - http://m.taggmanager.cz/cs/593 

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

únor 2017