PRAHA

Praha sice není žádným jasně vymezeným geografickým územím – zasahují do ní Brdy, Český kras i Polabí – ale přesto (a nebo právě proto) si zaslouží vlastní stránky. Pod kterou oblastí byste ji jinak hledali? V Povltaví? J Na severu Praha sousedí s Podřipskem, na severovýchodě se Středním Polabím, na jihovýchodě s Posázavím, na jihu se Středním Povltavím, na jihozápadě s Podbrdskem a na západě s oblastí, kterou na těchto stránkách nazývám souhrnně Rakovnickem, i když v těchto místech jde spíše o Kladensko.

SEVER PRAHY

 image157 

SEVEROVÝCHOD PRAHY (POLABÍ)

image002 image004 image006 image004 image002 image008 image010 image002 image004

DOLNÍ ROKYTKA

image002

VÝCHODNÍ OKRAJ PRAHY

image010 image014 image002  image012   image004 image012 image018 image016 image008 image004 image006 image006 image002

POVODÍ BOTIČE

image002 image020  image002 image004 image006 image008 image010 image004 image012 image010 image005 image007 image009 image014 image006 image008 image010 image022 image016 image018 image024

JIH PRAHY

image002 image002 image004 image006  image008 image004 image006

ZBRASLAVSKO

image028  image024 image024  image022 image020 image018 image016 image014 image012 image010 image002 image008 image006  image004 

KRAS

image014 image028 image030 image026 image024 image010 image020 image018 image016 image012 image006

ZÁPADNÍ ČÁST PRAHY

image002 image002  image006 image004 image008 image010

webové stránky:

oficiální stránky Hlavního města Prahy - http://www.praha.eu

archeologické památky Prahy - http://www.archeopraha.cz/pece-o-archeologicke-kulturni-dedictvi/zapsane-archeologicke-pamatky

pražské rybníky, sady, chráněné území (včetně odkazů na aktuální plány péče), lesní celky - http://www.praha-priroda.cz

chráněná území Prahy (starší neaktualizovaná data) - http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/chu-chu.htm

přehled zelených ploch (parků, chráněných území...) v Praze - http://www.prahazelena.cz

památné stromy v Praze - http://www.prazskestromy.cz

pražské studánky - http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/prazske_studanky/prazske_studanky_prehled_podle_mestskych_casti.xhtml

pražské kašny a fontány - http://www.prazskekasny.net

naučné stezky Prahy - http://www.prazskestezky.cz

„volavky a vetřelci″ - normalizační plastiky v Praze - http://www.vetrelciavolavky.cz/mapa

knihy o Praze on-line - http://www.prahavknihovne.cz

 

úvodní stránka / přehled regionálních a věcných rejstříků