ŠEBEROV

k.ú. Šeberov (Pražská plošina / Praha)

Ves v pramenné oblasti Kunratického potoka na jižním okraji Prahy. Centrem úzká protáhlá náves (východní část ulice V Ladech), na západní straně dnes uzavřená školou. Severně od návsi dva rybníky, jižně bývalý dvůr.

První písemná zmínka o Šeberovu pochází z roku 1382. Někteří badatelé se snaží doložit mnohem starší původ odvozením jména (pův. Všeborov, Všeborův dvůr) od jakéhosi Všebora z roku Hrabišiců, doloženého koncem 12. stol., avšak vzhledem k tomu, že prvním písemnými prameny zmiňovaným majitelem vsi je „Micheal, syn zemřelého Všebora ze Všeborova“, jeví se taková konstrukce poměrně zbytečnou. Z pozdějších majitelů vsi možno uvést alespoň Žďárské z Chrastu, kteří ji drželi ve 2. pol. 16. stol. či Šviky z Lukova na přelomu 16. a 17. stol. Právě jednomu z těchto dvou rodů bývá připisováno založení šeberovské tvrze. Pravděpodobnější je druhá varianta, protože v roce 1581, kdy Ždárští vymírají po přeslici, jsou v Šeberově uváděny pouze dvůr a krčma. Šeberov byl střídavě samostatným statkem a v držení majitelů sousedního Chodova. Majiteli Chodova byli i Michnové z Vacínova, kteří získali Šeberov v roce 1634; jelikož chodovská tvrz byla v té době zničená, sídlili právě na té šeberovské. Když roku 1665 prodávají Šeberov hraběti Leopoldu Ceretto-Millesimovi, je zmiňována „tvrz Šeberov vnově vystavená‟. Roku 1728 je Šeberov trvale připojen ke statku Kunratice v držení svobodných pánů z Golče. Od roku 1974 součást Prahy.

Šeberov_znak

znak městské části Praha-Šeberov – modrá a stříbrná jsou barvy jedněch z majitelů Šeberova Šviků z Lukonos, v přeneseném smyslu symbolizuje četné rybníky v okolí, opatská berla připomíná zasvěcení kostela v Hrnčířích opatovi Prokopovi a zároveň je symbolem církevní vrchnosti obou osad, čtyřlístek v ní vzácnou flóru Hrnčířských luk

image102 image118

socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. na křižovatce ulic K Hrčířům, K Rozkoši a K Újezdu – nemovitá kulturní památka (srpen 2010, září 2005)

image130

škola č.p. 6 z roku 1904 (září 2005)

image026 image028

pomník padlým v 1. světové válce s dodatečně přidanou pamětní deskou obětem okupace na návsi (březen 2017)

image112 image012 image014

zvonička z roku 1890 na návsi (srpen 2010, březen 2017)

image124 image022

dům č.p. 63 u zvoničky v září 2005 a v březnu 2017

image002 image008

východní konec návsi – domy č.p. 34, 121 a sýpka bývalého dvora (březen 2017)

image026 image028

statek čp. 121, původně součást zájezdního hostince, v minulosti (Kniha o Praze 11) a nyní (březen 2017)

image030 image174

č.p. 34 na hrázi Kovářského rybníka – dnes hostinec, knihovna a služebna městské policie (březen 2017)

image050 image030

statek č.p. 28 na severním břehu Kovářského rybníka (březen 2017)

Schoberův statek

Areál bývalého poplužního dvora se rozkládal v jižní části vsi, v jižním sousedství návsi. Předpokládá se, že právě ve dvoře stávala šeberovská tvrz. Poslední výraznější úpravy v 18. stol. Dnes zhruba polovina objektů zbořena, předpokládá se demolice i zbývajících objektů s výjimkou sýpky na severní straně. v ploše dvora by mělo vzniknout nové šeberovské náměstí s polyfunkční budovou a domem pro seniory

image031

dvůr na mapě z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz)

image033 image035

letecký snímek areálu dvora z roku 2006 a z roku 2009 (www.mapy.cz)

image106

východní část bývalého dvora při pohledu od jihozápadu (srpen 2010)

image110

severní sýpka při pohledu z návsi v srpnu 2010

image034 image030

severní sýpka po rekonstrukci – společenský sál Špejchar (březen 2017)

modlitebna církve bratrské

Moderní kostel se zvonicí vznikl přestavbou jednoho ze statků na severní straně návsi (č.p. 10), který daroval církvi v polovině 90. let 20. stol. Karel Machala. Postaven v letech 2000 – 2001.

image126 image004

modlitebna přistavěná k původnímu statku č.p. 10 (září 2005) a jeho přestavba (březen 2017)

image064

pohled na modlitebnu od severozápadu (březen 2017)

image128

zvonice modlitebny (září 2005)

rybníky Kovářský a Šmejkal

Dvojice rybníků ležících přímo v zástavbě Šeberova, severně, respektive severovýchodně od návsi. Větší Kovářský rybník (1,4 ha) bl v roce 2016 obnoven. Po jeho hrázi prochází hlavní silnice – ulice K Hrnčířům. Menší Šmejkal (0,5 ha) je dnes velmi zazemněn a převážně zarostlý orobincem. Přístupný je pouze pěšinou od severu, z ulice Musilova, z větší části obklopen soukromými oplocenými pozemky. Rybníky jsou součástí rozsáhlejší rybniční soustavy v okolí Šeberova.

image040

Kovářský rybník – pohled z hráze (březen 2017)

image056 image048

hráz Kovářského rybníka se zástavbou Šeberova (březen 2017)

image042 image046

nový požerák Kovářského rybníka (březen 2017)

image062 image060 image068

rybník Šmejlkal (březen 2017)

rekreační areál

Areál, skládající se z několika sportovišť (www.sportseberov.cz) a parkově upravené plochy s dětským hřištěm a altánem se nachází na jižním okraji vsi, v kontaktu s přírodním územím Hrnčířských luk. Na pomezí rekreačního a přírodního území nově vysázen tzv. Šeberovský sad.

image086

parková část rekreačního areálu na jižním okraji Šeberova (březen 2017)

image116

nově vysázený sad jabloní, hrušní a slivoní – převážně starých odrůd (březen 2017)

pastviny

Na jihovýchodním okraji vsi, v sousedství rybníků Brůdek a Mlýnský, pastevní chov ovcí, daňků a jelenů.

 image098

pastevní areál u rybníku Brůdek (červen 2015)

image104 image102image100

chov ovcí a daňků u rybníku Brůdek (březen 2017)

image078 image080 image074image072

chov jelenů u Mlýnského rybníku; v pozadí šeberovská škola (březen 2017)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Známý rybník Šeberák (též Šeberovský rybník; nezaměňovat však s rybníkem Mlýnským u Šeberova) již neleží na katastru Šeberova, ale sousedních Kunratic.

Ø  Jako Statek Šeberov je nazýván developerský projekt v sousedních Hrnčířích.

Literatura:

-      Jiří Bartoň a kol.: Kniha o Praze 11 (Praha 1998)

-      František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

Web:

-      oficiální stránky městské části Praha-Šeberov - http://www.seberov.cz

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Šeberov 

-      Sbor církve Českobratrské Praha-Šeberov - http://cb.cz/praha4 

-      památkový katalog - http://pamatkovykatalog.cz?legalState=153200&action=legalState&presenter=LegalStatesResults   

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

březen 2017