ÚDOLÍ MLÝNSKÉHO POTOKA

k.ú. Zadní Kopanina (Pražská plošina / Praha)

Zalesněné krasové údolí Mlýnského (Kopaninského) potoka, jdoucí od Zadní Kopaniny k Radotínskému údolí. Řada zajímavých přirozených (zejména na levém břehu potoka) i umělých (na pravém břehu potoka – mimo jiné Desortovy lomy z 1. pol. 20. stol.) skalních výchozů. Lesní porosty částečně přirozeného charakteru – teplomilné bikové doubravy – částečně výsadby borovic, místy dokonce smrku omorika. Údolím prochází silnice. Větší část údolí součástí přírodní rezervace Radotínské údolí, skalky nad pravým břehem pod Kopaninou součástí přírodní památky Zmrzlík. Součást přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj, částečně též CHKO Český kras.

  

Zubák

Výrazný vápencový suk trčící přímo na levém břehu potoka zhruba v polovině délky údolí. U paty skály prostorná jeskyně, zvaná Pod Zubákem či Kopaninská.

     

prameny pod Zubákem

Jihozápadně od Zubáku na pravém břehu potoka upravená silná krasová vyvěračka, zvaná Karlova studánka či U Zubáku (dle pověstí se zde stavoval Karel IV při svých cestách na Karlštejn - od roku 1962 součást pozorovací sítě podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu). O 40 m níže na levém břehu další vývěr, neupravený (nazýván Pod Zubákem či – poněkud nevhodně - Z vápencové stěny).

   

Literatura:

-     Jiří Kříž: Geologické památky Prahy (Praha 1999)

-     Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997)

-     Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol.: Chráněná území ČR XII. - Praha (Brno, Praha 2005)

-     Renáta Kadlecová, Karel Žák: Krasové prameny Českého krasu – ad Český kras 24 (Beroun 1998) – web

-     Eduard Ureš: Studánky Velké Prahy – ad Portál č. 32 (Praha 1987)

-     Jaromír Veger: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy (Praha 1993)

-     Václav Cílek, Milan Korba, Martin Majer:Podzemní Praha (Praha 2008)

Web:

-     chráněná území v Praze – Radotínské údolí, Zmrzlík

-     Pražské studánky – Karlova, Pod Zubákem

-     Národní registr studánek

-     CHKO Český kras – PR Radotínské údolí, PP Zmrzlík

Okolí: Zadní Kopanina / Radotínské údolí

Praha / rejstříky

březen 2009