ZADNÍ KOPANINA

k.ú. Zadní Kopanina (Pražská plošina / Praha)

Ves na okraji Českého krasu se skládá ze dvou zcela odlišných částí – skupiny statků na plošině nad pravým břehem Mlýnského (Kopaninského) potoka při silnici (zajímavá zejména brána statku č.p. 4 z roku 1920) a tzv. Chaloupek v údolí potoka. K Zadní Kopanině patří i osada Zmrzlík a dva mlýny na Radotínském potoku – Taslarův a Maškův.

Ves připojena k Praze roku 1974, dnes součást městské části Praha-Řeporyje. Součást přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj.

Chaloupky

Skupina domků v údolí Mlýnského (Kopaninského) potoka. V západní části pramenný nezamrzající rybníček (teplota stabilně kolem 10 stupňů), v jeho blízkosti několik jímaných vývěrů vod – nejzajímavější z nich studánka V Chaloupkách. Přímo do aglomerace zasahuje několik geologicky významných, dnes však celkem nevýrazných skalních odkryvů (Jirasův lom, v němž se do 40. let 20. stol. lámaly hnědošedé ortocerové kopaninské mramory, použité mimo jiné na obklady památníku na Vítkově, zářez cesty nad mlýnským náhonem…), které jsou součástí přírodní památky Zmrzlík.

          

mlýn

Mlýn pod Zadní Kopaninou, na jižním okraji Chaloupek, byl údajně založen až roku 1911 příslušníky mlynářského rodu Čtrnáctých ze Solopysk. Tomu však odporuje fakt, že je značen na mapách již ve 2. pol. 18. stol. – spíše šlo tedy o nějakou radikální přestavbu. Před II. sv. válkou byl přestavěn na mramorku.

Dosud funkční pravobřežní náhon z Mlýnského potoka je velmi zajímavým technickým dílem - vede na vysoké terase, částečně podzemním kanálem. Nad bývalým mlýnem je rybník. Pod ním stojí dnes funkcionalisticky vyhlížející vila – zda jde o původní součást mlýnského areálu nebo novostavbu netuším.

      

Zajímavosti:

Ø        Podle Zadní Kopaniny bylo nazváno kopaninské souvrství svrchního siluru (prvohory).

Literatura:

-     Jiří Kříž: Geologické památky Prahy (Praha 1999)

-     Renáta Kadlecová, Karel Žák: Krasové prameny Českého krasu – ad Český kras 24 (Beroun 1998) – web

-     Eduard Ureš: Studánky Velké Prahy – ad Portál č. 32 (Praha 1987)
Jaromír Veger: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy (Praha 1993)

-     Václav Rybařík: Barrandienské mramory - ad Sborník geologických věd, ložisková geologie sv. 30 (Praha 1992) – web

Web:

-     Wikipedie

-     Mlýny na Radotínském potoce – letopisecká komise

-     Pražské studánky – V Chaloupkách, U rybníka, Nad rybníkem

-     CHKO Český kras

Okolí: Draská rokle / Radotínské údolí / Údolí Mlýnského potoka

Praha / rejstříky

březen 2009