KYJOV

k.ú. Lipence (Hořovická pahorkatina / Praha)

Výrazné návrší (253 m n.m.) severovýchodně od Lipenců, nad silnicí z Lipan do Zbraslavi, jakýmsi zázrakem dosud nezastavěné. Severní svahy zalesněné (převážně borovice, v menší míře akáty, habry...), na temenu a jižních svazích dříve louky a pole, dnes postupně zarůstající šípky.

  

výhled

Z vrcholu pěkný výhled na Hřebeny a do údolí Berounky, z některých míst i na vznikající golfové hřiště u dvora Peluněk. 

  

Okolí: Peluněk / Baně / Lipence / Pod Kyjovem

Praha / rejstříky

 únor 2009