PELUŇEK

k.ú. Zbraslav, dříve Žabovřesky (Hořovická pahorkatina / Praha)

Dříve Pelyněk, též Belunek. Dvůr pod vrchem Havlín, od Žabovřesk, se kterými historicky souvisí, dnes oddělen rychlostní komunikací R4 (silnici ze Zbraslavi do Lipan přechází mostem na osmi válcových sloupech). V okolí dvora v současné době vzniká golfové hřiště (respektive několik samostatných hřišť; přímo v areálu dvora od roku 2004 v provozu tréninkové 6tijamkové hřiště, západně od něj - již na sousedním k.ú. Lipence - pak od roku 2006 vznikají dvě nezávislé hřiště - 18ti a 27jamkové, jejichž nejvýraznějším prvkem jsou umělé vodní laguny) - údajně by mělo jít o největší golfový areál v České republice. Severně od dvora bývalé hájovna.

          

Studánka Nad Peluňkem

Dnes poněkud pobořená cihlová studánka pod kořenem smrku v zalesněném svahu pod silnicí R4, severovýchodně od křižovatky u dvora. Ze studánky vedl údajně samospádný vodovod do dvora.

 

lužní les

Zbytek lužního lesa při dolním toku Lipanského potoka severně od dvora je součástí přírodní památky Krňák. V 18. stol. je zde na mapách značena velká tůň či rybník (menší zbytky ještě koncem 19. stol.). Dnešní drobná tůň na severovýchodním okraji lužního lesa bývala před výstavbou rychlostní komunikace R4 nejzápadnější částí Krňáku. 

 

Zajímavosti:

Ø        Kdysi zde byli chmelnice, dodávající chmel do zbraslavského klášterního pivovaru.

Literatura:

-     Eduard Ureš: Studánky Velké Prahy – ad: Portál č. 32 (Praha 1987)

-     Jaromír Veger: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy (Praha 1993)

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 5. díl (Praha 2002)

-     Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol.: Chráněná území ČR XII. - Praha (Brno, Praha 2005)

-     Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997)

Web:

-     Prague City Golf Club

-     Golf resort Zbraslav

Okolí: Krňák / Havlín / Kyjov / Pod Kyjovem / Staňkovka / Radotín

Praha / rejstříky

 únor 2009