MALÝ HÁJ

k.ú. Radotín (Pražská plošina / Praha)

Lesní celek na návrší na severním okraji Radotína. Na západní a jižní straně navazuje bezprostředně na Radotínskou aglomeraci, na severní straně spadá do Slavičího údolí. V západní části geologicky a paleontologicky významné lomy - Šenkův lom nad křižovatkou ulic Strážovská a K Cementárně, založený v jemnozrnných pískovcích a křemencích kosovského souvrství, a bazaltový lom V Edenu (významné mineralogické naleziště, jedno z mála nalezišť puklinovývh nerostů ve staroprcohorních sopečných horninách - dnes více méně zasutý, nevýrazný) nad stejnojmennou ulicí - součást přírodní památky Radotínské skály v přírodním parku Radotínsko-Chuchelský háj..

Malým hájem vede několik více či méně pohodlných cest - jedna například začíná na západním okraji na křižovatce ulic K Cementárně a V Edenu.

Při jihozápadním okraji háje bývalá úzkokolejka (rozchod 720 mm) z Radotínské cementárny k lomům v Radotínském údolí - dnes pěšina na terase nad silnicí.

   

památník Rudých letnic

Sokl bývalého pomníku při tělese bývalé úzkokolejky na západním okraji háje. Pomník tvořil velký hrubě opracovaný balvan z místního vápence s komunistickými symboly a textem, připomínajícím události z roku 1930.

20. dubna 1930 v těchto místech došlo ke střetu průvodu komunistické mládeže s četnictvem, při němž došlo ke zranění minimálně tří dívek. Událost později zneužila komunistická propaganda jako důkaz prohnilosti „buržoázní“ první republiky, kdy „Masaryk nechal střílet do dětí“. Dost pochybná je však i oficiální zaprotokolovaná verze, dle níž ke všem zraněním došlo jediným výstřelem „v sebeobraně“. Památník byl vybudován roku 1950, odstraněn v roce 1993. V letech 1952-92 se „Rudých letnic“ jmenovala i přilehlá ulice (dnes K Cementárně).

 

Zajímavosti:

Ø        „Rudé letnice“ jsou ztvárněny - avšak z historického hlediska naprosto zkresleně - ve filmu Olověný chléb (1953, režie Jiří Sequens).

Literatura:

-     Jiří Kříž: Geologické památky Prahy (Praha 1999)

-     Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997) - web

-     Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol.: Chráněná území ČR XII. - Praha (Brno, Praha 2005)

Web:

-     lokality na Botany.cz

-     zrušené a zaniklé železnice v ČR

-     památník Rudých letnic dle KSČM

Okolí: Slavičí údolí / Radotín

Praha / rejstříky

březen 2009