DOLNOMLÝNSKÝ RYBNÍK

k.ú. Kunratice (Pražská plošina / Praha)

Rybník na Kunratickém potoce na severním okraji Kunratic (0,8 ha), též zvaný Mlejňák. Zemní sypaná hráz vysoká 3,4 m. Pod hrází bývalý mlýn a několik dalších objektů. Nad pravým břehem přírodovědně zajímavá skalnatá stráň.

Rybník pochází pravděpodobně z 18. stol., byť někteří regionální historikové ho dávají do souvislosti se zmínkami z roku 1411 o budování rybníků na Kunratickém potoce coby součásti obrany Nového hradu. Sloužil zejména jako zdroj vody pro přilehlý mlýn. Dnes slouží k extenzivnímu chovu ryb. Generální oprava proběhla v roce 2011.

image026 image032 image020

Dolnomlýnský rybník (srpen 2010, září 2005)

image006

pohledince z doby kolem roku 1910 – je na ní vidět již dům vedle mlýna, dnešní č.p. 492, a také vinice na svazích nad pravým břehem rybníka, poslední vzpomínka na pěstování vinné révy v Kunraticích (z Kunratického zpravodaje)

image030

hráz rybníka (srpen 2010)

image022

přepad rybníka před jeho rekonstrukcí (srpen 2010)

image008 image006

dům č.p. 492 v sousedství mlýna (únor 2018)

Dolejší mlýn č.p. 45

Označován též jako Kunratický či Dolní Kunratický. Vystavěn údajně v pol. 18. stol. Majitelé se zde často střídali až do první poloviny 19. stol., kdy mlýn zakoupili Bartůňkovi, kteří zde hospodaří dodnes (proto někdy nazýván též Bartůňkův mlýn). Koncem 19. stol. byla v mlýně zřízena výletní restaurace, včetně možnosti přenocování. Velkou atrakcí bylo půjčování lodiček na Dolnomlýnském rybníku. Provoz mlýna byl ukončen roku 1939, restaurace fungovala do 50. let 20. stol.

image012 image014

mlýn na mapě stabilního katastru z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

image004 image002

celkový pohled na areál mlýna (únor 2018)

image018

mlýn kolem roku 1910 (www.praha-kunratice.cz)

image024 image021

severozápadní – nejstarší – křídlo mlýnu (srpen 2010, září 2005)

image042

mlýnský dvůr (únor 2018)

image040

brána před rekonstrukcí (září 2005)

Mlýnské skály

Skupina skal ze starohorních břidlic v zalesněném svahu nad pravým břehem rybníku. Největší, deset metrů vysoké skále se mezi horolezci říká Dešťovka, dalším skalám pak Zakázaná a Prostřední. Na skalách se vyskytují vzácné rostliny skalních stepí, mimo jiné koniklec luční český či křivatec český. Součást přírodní památky Údolí Kunratického potoka.

image012 image016 image027

břidlicové skály nad rybníkem (srpen 2010)

Literatura:

-      Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách III (Praha 2001)

-      red: Seriál z historie kunratických hospod a hostinců - výletní restaurace Ve mlýně – Kunratický zpravodaj 2017/03 – on line https://www.praha-kunratice.cz/sites/default/files/zpravodaj/kunraticky_zpravodaj_2017_03_web.pdf

-      Jiří Dostálek: Plán péče o přírodní památku Údolí Kunratického potoka na období 2010-2019 – online http://www.praha-priroda.cz/priloha/51cad21aa5c83/planpece-pp-udoli-kunrat-potoka-2010-2019-51cc37d77daed.pdf

Web:

-      vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/346-kunraticky-mlyn

-      botany.cz - http://botany.cz/cs/praha-kunratice

-      outfanatic - http://www.outfanatic.com/kde-sportovat/skaly/273-Kunraticky-les-Destovka  

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

aktualizace únor 2018