KOTLÁŘKA

k.ú. Košíře (Pražská plošina / Praha)

Vodní nádrž (0,6 ha) na Motolském potoce při jeho soutoku s Cibuleckým potokem, mezi areálem Cibulka a Plzeňskou třídou. V západní části nádrže malý ostrůvek. V hrázi nádrže fakticky začíná zaklenutá část Motolského potoka.

Suchý poldr, označovaný jako Homolka, zde vznikl v 80. letech 20. stol. Sloužil jako „uklidňovací″ nádrž pro povodňové vody před vtokem Motolského potoka do zaklenutí. Nátokový objekt měl zároveň funkci lapače splavenin. V roce 2009 byl revitalizován Cibulecký potok, do té doby zatrubněný. Následně bylo rozhodnuto o vybudování nádrže s trvalou hladinou. Původně se počítalo s nádrží obtočnou, pouze na levém břehu Motolského potoka. Nakonec však byla v letech 2016-2017 vybudována retenční nádrž průtočná, v celé šíři hráze, která při té příležitosti byla o metr navýšena. Následujícího roku pak byly břehy osázeny stromy. Retenční nádrž je oficiálně nazývána Kotlářka, avšak na některých mapách je i nadále označována jako Homolka.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image044.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image042.jpg

suchý poldr Homolka s nátokovým objektem zaklenutého úseku Motolského potoka (březen 2013)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image046.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image006.jpg

přítoková část retenční nádrže (leden 2020)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image026.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image012.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image004.jpg

celkový pohled na retenční nádrž Kotlářka

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image002.jpg

retenční nádrž s ostrůvkem od západu, v pozadí návrší Skalka (leden 2020)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image024.jpg

bezpečnostní přeliv nádrže, který je dnes fakticky nátokovým objektem zaklenutého úseku Motolského potoka (leden 2020)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image028.jpg

výsadby na břehu retenční nádrže (leden 2020)

Motolský potok pod nádrží

V hrázi nádrže začíná zakrytý tok Motolského potoka, v současné době vedoucí bez přerušení až do Vltavy. Zároveň však z nádrže vytéká i povrchový tok, který vtéká pod zem o cca 300 metrů dále.

Kdy došlo k zaklenutí Motolského potoka v Košířích se mi zatím nepodařilo zjistit. Podle map se zdá, že to mohlo být někdy kolem přelomu 20. a 30. let 20. stol. Roku 2019 bylo nově vytvořeno mělké povrchové koryto v délce (dle projektu) 280 m při patě svahu Cibulky. Zdá se však, že tímto povrchovým korytem proudí jen část vody Motolského potoka.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image038.jpg

nátokový objekt podzemního úseku Motolského potoka před vybudováním retenční nádrže (březen 2013)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image040.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image036.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image032.jpg

podzemní část Motolského potoka bezprostředně pod retenční nádrží a do něj ústící „přítoky“ (březen 2013)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image030.jpg

kanalizační šachta ústící do podzemního toku Motolského potoka (březen 2013)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image020.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image018.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image016.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image014.jpg

nově otevřený tok potoka na úpatí Cibulky pod hrází retenční nádrže (leden 2020)

Web:

-         Pražská příroda; retenční nádrž - http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/kosire/rn-kotlarka/

-         Pražská příroda; Motolský potok - http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-toky/motolsky-potok/ 

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

leden 2020