BRLOH (Brdloch)

k.ú. Brloh (Dolnooharská tabule / Lounsko)

Ves v hlubokém údolí Smolnického potoka, na obou jeho březích (nesouvislá zástavba), prvně zmiňovaná roku 1295. Na pravém břehu na okraji vsi při potoku panský dvůr, nedaleko něj usedlost č.p. 2 (jižní trakt dnes jako samostatné č.p. 54) s pěknou dochovanou branou.. Na levém břehu na návrší na jižním okraji vsi kostel se starým hřbitovem. Pod ním v centru levobřežní části vsi při hlavní silnici zvonička s pamětní deskou padlým, vedle kamenný kříž. O samotě pod vsí při silnici do Citolib Brdložský neboli Vernerův mlýn (nemovitá kulturní památka).

U vsi poslední zastávka naučné stezky Smolnický potok, jdousí souběžně se žlutou turistickou značkou údolm potoka od Chlumčan.

      

kostel sv. Havla (nemovitá kulturní památka)

Pozdně barokní kostel z roku 1763 na místě staršího gotického (postaveného před rokem 1355, od roku 1632 pustého). Jednolodní stavba s hranolovou věží před západním průčelím. Portál do podvěží datován 1841. Dnes kostel zpustlý. Na přilehlém hřbitově, do něhož vstup bohatě zdobenou zděnou branou z 19. stol., řada starých zajímavých kamenných náhrobků. V rohu hřbitova pětiboká márnice.

         

poplužní dvůr č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Areál při Smolnickém potoku, převážně z 19. stol.. Nejzajímavější barokní sýpka se štítem s prvky selského baroka. Obytné křídlo na severní straně areálu, dnes zpustlé, má vlastní popisná čísla 52 a 53.

 

Zajímavosti:

Ø       Původně stávala údajně ves na návrší asi čtvrt hodiny vzdáleném od dnešního Brlohu, zvaném „stará ves”, později přeložena na dnešní místo.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1. - A/J (Praha 1977)

Web:

-     naučná stezka Smolnický potok (pdf infotabulí) 

Okolí: V Bosně (údolí Smolnického potoka) / Divice / Lavička / Líšťany

Rakovnicko / rejstříky

září 2008