LÍŠŤANY

k.ú. Líšťany u Cítolib (Dolnooharská tabule / Lounsko)

Ves (299 m n.m.) na náhorní plošině mezi údolím Hasiny a údolím Smolnického potoka. Urbanisticky zajímavý útvar kolem velké návsi tvaru k severu protáhlého trojúhelníku, později zastavěného druhotnou zástavbou, čímž se rozpadl na několik samostatných nepravidelných částí. V malém parčíku při hostinci „Pod kaštany“ kamenný kříž z 18. století (dle jiných pramenů z 1. pol. 19. stol.) s reliéfem Panny Marie Bolestné v nice soklu, naposled restaurovaný a slavnostně  vysvěcený v roce 2006 při příležitosti oslav 660 let od první písemné zmínky o obci, a pomníček požárníkům z roku 1979 u příležitosti stého výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. V severním hrotu bývalé návsi rybník, u něj pomník padlým v 1. světové válce se sochou lva z roku 1922 (a s pamětní deskou legionářům z Líšťan, doplněnou roku 1999) pod Masarykovou lípou, vysazenou v prosinci 1918 na počest vzniku Československé republiky. Ve střední části radnice. Při něm budova, připomínající garáž (údajně studna), na jejímž „průčelí“ umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, obnovená v roce 2006 místním kameníkem panem Robertem Janákem.Na východní straně bývalé návsi bývalý panský dvůr č.p. 1 barokního původu (nemovitá kulturní památka), jehož součástí je i kaple sv. Jana a Pavla (v severní části západního křídla, navenek se však projevující pouze zaklenutými okny). Dvůr patříval augustiniánům z kláštera v Dolním Ročově. Z dalších zajímavých stavení v obci např. usedlost č.p. 33 s obytným „zámečkem“ a hospodářskými budovami přizpůsobenými sušení chmele při silnici do Senkova, sousední statek č.p. 32 se zděnou bránou či skupina statků s dochovanými branami v jihovýchodní části vsi (např. č.p. 7 - 8). Torzo křížku ve skupince stromů v poli východně od vsi nedaleko polní cesty na Brloh.

Smolnice v písemných pramenech prvně zmiňována roku 1346 (Henricus  Sleyda de Lezczan, sídlící zřejmě na tvrzi, jež stávala východně od vsi nad dnešním hřbitovem). Od roku 1380 součást ročovského panství., od 16. stol. též část vsi součástí panství Citoliby, v pol. 17. stol. dokonce rozděleny mezi tři panství (Ročov, Citoliby a Postoloprty). Před rokem 1620 patřily Líšťany se 42 statky k největším obcím na Lounsku - byly však velmi postiženy třicetiletou válkou. V 18. stol. již opět patřila většina vsi k Ročovu, jen 17 usedlostí náleželo k Citolibům.

                 

Zajímavosti:

Ø        Název obce odvozován od lískových keřů, které se v těchto místech zřejmě hojně vyskytovaly.

Ø        Obecní znak - v kosmo děleném štítu v horní červené části větvička lískového keře se třemi listy  a třemi oříšky jako mluvící znamení o původu názvu obce s počtem tři z důvodů  vlastnicví  majetku obce třemi vrchnostmi a ve spodní zlaté části červené planoucí srdce prostřelené černým šípem jako  znamení církevního řádu sv. Augustina, největšího historického vlastníka obce - udělem parlamentem České republiky roku 1998

Ø        Významní rodáci: RNDr. Doc.Josef Šedivý, Dr.Sc., významný  vědecký pracovník v oblasti ochrany rostlin (* 1925), Dr.Miroslav Štumpf, universitní profesor v Římě, Zdeněk Kovanda, reprezentant ČR v cyklistice, mistr republiky 1942 (* 1922)

Ø        v Líšťanech žil od dětství až do ukončení studií spisovatel a filmový scénárista Jan Ryska, po určitou dobu též akademický malíř Vladislav Mirvald.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

Web:

-     oficiální stránky obce

-     wikipedie

Okolí: Brloh / Lavička / Břínkov / Zbrašín / Ovčín / Nový Hrad

Rakovnicko / rejstříky

září 2008