PRŮHON

k.ú. Divice (Džbán / Lounsko)

Osada v údolí Smolnického potoka pod Divicemi, především na jeho pravém břehu. Osada vznikla někdy na přelomu 18. a 19. stol., na mapě z 2. pol. 18. stol. malován pouze níže pod dnešní osadou mlýn.

Součást přírodního parku Džbán.

Průhon – pohled od potoka

Zajímavosti:

Ø        S osadou bezprostředně na jihu sousedí samota Pochválov, dnes též na katastru Divic, historicky však patřící pod sousední Vinařice. Dnes je bývalá samota vesměs považována za součást Průhonu.

Okolí: Solostrý / Divice

Rakovnicko / rejstříky

listopad 2012