SOLOSTRÝ

k.ú. Vinařice u Loun (Džbán / Lounsko)

Samota č.p. 38 – bývalý vodní mlýn – ležící na úpatí zalesněného svahu při pravém břehu Smolnického (Pochválovského) potoka mezi Vinařicemi a Divicemi. Též Vinařický mlýn, v 18. stol. Winetzmühle. Součást přírodního parku Džbán.

 

mlýn na mapě stabilního katastru v 1. pol. 19. stol (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz) – jak je vidět, vlastní mlýn se příliš nezměnil, „přestěhovaly″ se pouze hospodářské budovy; náhon je dnes již minimálně v bezprostředním okolí mlýna zaniklý

 

mlýn Solostrý

Zajímavosti:

Ø        V roce 2000 vyšel v regionálních novinách Svobodný hlas článek o „Solostrém″ (http://www.svobodnyhlas.cz/archiv/2000/hlas40_5.pdf), v němž je však omylem popisována severnější samota Pochválov (že jde o omyl, nikoli o rozpor v lokalizaci místního jména mezi mapami a komunitou, potvrdil i autor článku).

Okolí: Průhon / Vinařice

Rakovnicko / rejstříky

listopad 2012