LÍSKÁ STRÁŇ

k.ú. Líský (Džbán / Slánsko)

Strmé opukové k jihu obrácené svahy, tzv. bílé stráně, západně od vsi Líský, porostlé křovinami a zbytky starých ovocných sadů. Výskyt řady vzácných teplomilných rostlin (vstavač nachový, hořeček brvitý…). Při horní hraně rozhledna.

Součást přírodního parku Džbán.

stráň při pohledu od jihovýchodu; vpravo okraj vsi Líský

starý sad

 

divočina Líské stráně

 

opukové osypy v horní části stráně

rozhledna

45 m vysoký ocelový tubus telekomunikačního stožáru s vnějším točitým schodištěm a vyhlídkovým ochozem ve výšce 25 m nedaleko horní hrany stráně (410 m n. m.). Výhled do údolí Bakovského potoka, na okolní návrší Džbánu, České středohoří, Říp (téměř v zákrytu za ním Bezděz) a jižní Kokořínsko, za dobré viditelnosti údajně i Ještěd či Krušné hory.

Rozhledna postavena v roce 2008 společností T-mobile, zpřístupněna následujícího roku. Volně přístupná.

 

rozhledna

vyhlídkový ochoz

výhled k jihovýchodu – vlevo ves Líský, vpravo v údolí Bakovského potoka Pozdeň

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Obdobného charakteru, jako Líská stráň, je i nedaleká – mnohem známější – Milská stráň.

Literatura:

-     Jiří Štekl: Rájem rozhlednovým (Plzeň 2009)

Web:

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=11216

-     rozhledny - http://rozhledny.webzdarma.cz/lisky.htm

-     Toulej se - http://www.toulejse.cz/tipy-na-vylety/rozhledny/stredocesky-kraj/kladno/rozhledna-lisky-u-slaneho

další místa v okolí (mapa) / Rakovnicko / rejstříky

prosinec 2013