REJSTŘÍK POSVÁTNÝCH KAMENŮ

Řada skalek a kamenů je (ať již oprávněně či neoprávněně) považována za posvátné. Jsou to různé kameny s otisky stop světců, stejně jako prehistorická (často pouze domnělá) obětiště či megalitické památky. Nějak tak v podvědomí mi tyhle kameny patří k sobě – už proto, že i dnes zůstávají do značné míry tajemné. Nejsou zde zařazeny kameny obestřené „pohádkovými″ pověstmi o zkamenění někoho či něčeho, ani skály spojované v pověstech s činností ďábla.

PODBRDSKO

Zelená Hora

POSÁZAVÍ

Zvánovické údolí

 

RAKOVNICKO

Mutějovice – Čertův kámen

Rovina – Kounovské řady

  

 

přehled regionálních a věcných rejstříků