ROUSÍNOV (Morgentau)

k.ú. Svor (Lužické hory  / Cvikovsko)

Ves v údolí Rousínovského potoka, v minulosti dělena na Horní Rousínov (Oberdorf) a Dolní Rousínov (Niederdorf). Řada dochovaných podstávkových domů, vesměs z 19. stol. Ve střední části vsi na levém břehu potoka bývalý mlýn. Proti němu na pravém břehu stávala kaple (zbořena v 70. letech 20. stol). O něco jižněji bývalá škola z roku 1898, dnes pension.

Vznik osady se předpokládá ve 14. stol., byť první písemné zmínky jsou až z poč. 17. stol. V minulosti zde několik skláren a 12 brusíren skla. Dnes převážně rekreačního charakteru.

pohled na horní část vsi od jihozápadu

 

č.p. 53  a č.p. 24 v horní části vsi

 

podstávkové domy č.p. 22 a č.p. 63 ve střední části vsi

kříž v centru vsi - původně stával na druhé straně silnice, někdy po 2. světové válce přemístěn ke kapli, obnoven a na současné místo bývalého přesunut na přelomu let 2005-2006 iniciativou majitele sousedního domu pan Severa a občanského sdružení Drobné památky severních Čech

 

pozůstatky kaple v centru vsi – vlevo část zdiva, na stupíncích bývalého oltáře stojí kříž (červenec 2011); na druhé fotografii tentýž prostor před přesunutím kříže v roce 2006 (www.pamatky.ceskalipa.org)

ozdobný sloupek před bývalou kaplí

pomník padlým v 1. sv. válce v centru vsi, v sousedství bývalé kaple

   

bývalý Schneiderův mlýn č.p. 19

centrum Rousínova zřejmě poč. 20. stol – vlevo Schneiderův mlýn, uprostřed věž kaple (www.luzicke-hory.cz)

Web:

-     Lužické hory - http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=obrousc

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Rousínov_(Svor)

-     Drobné památky severních Čech - http://www.pamatky.ceskalipa.org/pamatky/objekt.php?co=svor/svor04   

Okolí: Milířská dolina / Ptačinec / Suchý vrch / Milštejn

Nejsevernější Čechy / rejstříky

červenec 2011