DLOUHÝ DŮL (Knobloch Grund)

k.ú. Vlčí Hora (Děčínská vrchovina / Rumbursko)

Též Knoblochův důl, Panský důl. Dva kilometry dlouhé údolí Panského (Malého Vlčího) potoka. Začíná v místě, kde se vějířovitě sbíhá několik zalesněných údolíček zpod Telence a Kamenného vrchu. V horní části vytváří krásnou soutěsku v pískovcových skalách. Spodní část je již otevřenější, pouze s příležitostnými skalami. Ústí do Richterova dolu nedaleko Turistického mostu. Pravá stana údolí poměrně kompaktní, tvořená hřebenem Dlouhého rohu, z leva ústí krom několika menších roklin výrazné rokle Kunzův a Rákosový důl (ve stejném místě). Horní částí prochází pěšina, spodní lesní cesta.

Součást národního parku České Švýcarsko

   

soutěskovitá část údolí (duben 2014, červen 2014)

   

skalní nápisy v horní části rokle (duben 2014)

  

zátiší z rokle (červen 2014)

  

tzv. Poštovní kámen s vytesanou trubkou (nebo loveckým rohem?), monogramy a letopočty 1767 a 1846 (?) ve střední části údolí; skutečný účel nápisů není znám (červen 2014, duben 2014)

 

cesta údolím (duben 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na lesnické mapě z roku 1737 – nejstarší kartografickém díle, kde jsou pojmenovány jednotlivé rokle - je Knoblochův důl zakreslen jako východní pokračování Rákosového dolu. Později se jméno přesouvá do údolí Panského potoka. Těžko říct, zda jde o chybu jinak poměrně přesné mapy či zda je chybou pozdější přesun tohoto pojmenování.

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 červen 2014