RICHTERŮV DŮL

k.ú. Brtníky, Vlčí Hora (Děčínská vrchovina, Šluknovská pahorkatina / Rumbursko)

3 km dlouhé zalesněné skalnaté údolí Vlčího potoka (proto též občas nazýván Vlčí důl), začínající pod silnicí Brtníky – Vlčí Hora. Zprava je lemováno hřebenem ŠternberkPísečná brána s několika strmými relativně krátkými roklemi (Fidelpesgrund, Nassergrund, Wehnerův důl), z levé strany do údolí ústí řada roklí, z nichž nejvýznamnější jsou Křepelčí důl, Havraní rokle a Dlouhý důl. Richterův důl ústí u tzv. Turistického mostu do Kyjovského údolí. V horní části údolí přehrazeno mohutnou, dnes protrženou hrází. V údolí a bočních roklích koncem zimy četné ledopády. Richterovým dolem prochází po celé délce dobře sjízdná lesní cesty (cyklotrasa).

Horní část údolí tvoří hranici, dolní součást národního parku České Švýcarsko.

 

hráz zaniklé vodní nádrže v horní části údolí (březen 2016)

 

skály při ústí Fidelpesgrundu (březen 2016)

 

ledopád zvaný Vlčí stěna či Vlčí stěnka (únor 2010)

 

Ledové varhany ve verzi ne zrovna dokonalé (únor 2010)

   

ledopád zvaný podle figurek, které se občas vytvářejí ve skalní spáře, Betlém (březen 2012, únor 2009)

 

na Vlčím potoku (duben 2009)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Kamenné sloupy, které lze místy spatřit ve střední části údolí, jsou pozůstatkem obory Šternberk.

Ø        Ledopády v Richterově dole spolu s Ledovým sloupem v Havraní rokli, ledopády ve  Wehnerově dole, Soví jeskyni, na předpolí Brtnického hrádku a v Brtnickém údolí bývají souhrnně označovány jako Brtnické ledopády.

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 březen 2016