SCHÖNBUCH

k.ú. Krásný Buk (Šluknovská pahorkatina / Rumbursko)

Zřícenina hradu nad pravým břehem Křinice západně od vsi Krásný Buk (pod tímto jménem často uváděn i hrad). Výrazné terénní zbytky (nápadný homolovitý pahorek, obklopený téměř po celém obvodu širokým příkopem a vesměs i valem) se nacházejí v lese na hraně náhorní plošiny nad soutokem Křinice s Hradním potokem, přitékajícím od Sněžné. Na vrcholu kupy zbytky téměř 2 m silného zdiva okrouhlé věže (v nedávné době částečně odkryty a zajištěny). Z jižní strany k ní přiléhal velice malý, pravděpodobně dřevěný palác. Od severu, kde je areál hradu více méně v úrovni okolního terénu a kde se rozkládalo i nevelké lichoběžníkové předhradí (dnes beze stop zástavby), byl hrad chráněn dalšími třemi pásy valů a příkopů (terénní náznak posledního z příkopů na okraji lesa, zbytek v minulosti rozorán).

Dle archeologických nálezů vznikl hrad pravděpodobně ve 2. pol. 13. stol. Předpokládá se, že mohl být správním centrem této části Žitavska. První písemná zmínky však až roku 1319, kdy jej Jindřich z Lipé vyměnil s králem Janem Lucemburským za statky na Moravě. Dobyt 15. října 1339 vojsky Lužického šestiměstí jako odveta za loupežné výpravy Vartenberků a již neobnoven, území připojeno k panství Tolštejn. Díky brzkému zániku se hrad dochoval v čisté podobě, nepostižený mladšími úpravami.

Zřícenina volně přístupná, turistická značka a Köglerova naučná stezka prochází kolem (respektive přes nevýrazné předhradí, kde i  zastávka NS a kryté odpočívadlo).

         

Zajímavosti:

Ø        Dříve místo zváno Zámecký vrch.

Literatura:

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

-     Rudolf Anděl a kol:  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-     František Gabriel: České Švýcarsko očima archeologa (Děčín 1987)

Web:

-     Lužické hory

-     Hrady.cz

-     Wikipedie

-     Turistik.cz

-     Castels.cz

Okolí: Krásný Buk / Dlouhý Důl / Sněžná

Nejsevernější Čechy / rejstříky

červenec 2009