KRÁSNÝ BUK (Schönbüchel)

k.ú. Krásný Buk (Šluknovská pahorkatina / Rumbursko)

Protáhlá ves, bezprostředně navazující na Krásnou Lípu. Rozkládá se v údolí Křinice a jejího pravostranného přítoku přitékajícího od Sněžné. Ke Krásnému Buku patří i několik samot dále v údolí Křinice.

4 statky v nejzápadnější části vsi (severně až severovýchodně od hradu Schönbuch – předpokládá se, že posledním dochovaným z těchto čtyř původních usedlostí je dnešní č.p. 13 při silnici do Zahrad) údajně vysazeny již ve 2. pol. 13. stol. současně hradem, od něhož převzaly jméno. Ves však prvně připomínána až roku 1458.

Dochována řada zajímavých roubených a hrázděných stavení z 18. a 19. stol., např. č.p. 14 v centru vsi s mansardovou střechou a kamenným portálem datovaným 1790, č.p. 44 s podstávkou a hrázděným štítem v západní části vsi či patrové roubené č.p. 1 s mansardovou střechou (restaurace Na Bělidle) při silnici do Kyjova. 

Na křižovatce ve střední části vsi (při silnici do Zahrad) kříž. Nedaleko též zajímavá vilka z neomítaných cihel (č.p. 88) a budova bývalého vodního mlýnu a pily (č.p. 41), pravděpodobně velmi starého původu, dnes pension Krásný Buk.

Ve východní části vsi stávala pletárna Gustava Jägra, proslulá výrobou Jägrova spodního prádla, kdysi populárních „jégrovek” . Založena 1877, zbořena kolem roku 2005. Dochována pouze sousední Jägrova vila.

        

Zajímavosti:

Ø        Česká verze jména vznikla až po 2. sv. válce.

Literatura:

-     Richard Klos: Přehled dějin města Krásné Lípy s okolím do konce třicetileté války (Krásná Lípa 1997)

-     Jaroslav Melichar a kol.: Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost (Šluknov 2008)

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 3. díl (Praha 1998)

Web:

-     Zaniklé obce

Okolí: Zahrady / Skřivánčí Pole / Světlík / Schönbuch / Sněžná

Nejsevernější Čechy / rejstříky

červenec 2009