KŘINICKÁ SOUTĚSKA (Kirnitzschklamm)

k.ú. Doubice, Jetřichovice u Děčína, Vysoká Lípa, Hinterhermsdorf (Děčínská vrchovina / Rumbursko, Českokamenicko, Sasko)

Úzká a divoká soutěska říčky Křinice v pískovcových skalách mezi Niedermühle a bývalými Zadními Jetřichovicemi, dlouhá cca 6 km, tvoří  od roku 1451 zemskou hranici Čech a Saska. Soutěska přístupná pouze po saské straně, a to ještě velmi obtížně (stezka, vybudovaná roku 1813, vede místy vysoko ve skalách nad říčkou). Česká strana součástí I. zóny národního parku, saská již od roku 1961 přírodní rezervací. Ve střední části soutěsky přehradní nádrž Obere Schleuse (Horní splav), nad jeho hrází vyhlídková skála Hermannseck.

 

Křinice

turistická stezka soutěskou

Obere Schleuse (Horní splav)

700 m dlouhá vodní nádrž na Křinici. První dřevěná hráz sloužící k plavení dřeva z okolních lesů k Labi zde vybudována pravděpodobně roku 1667 (někdy se uvádí již 2. pol. 16. stol.). Mnohokrát byla obnovována, současná 4 m vysoká památkově chráněná kamenná hráz pochází z roku 1931. K plavbě dřeva byla nádrž využívána až do roku 1967, již od 70. let 19. stol. však slouží i k výletním vyjížďkám na pramicích. Přístaviště s restaurací a prodejem suvenýrů u horní části nádrže na saské straně.

 

horní přístaviště (tabulky ve skále na první fotografii označují výšku vody při různých povodních)

  

pamětní desky nad přístavištěm

 

Obere Schleuse

 

hráz

záseky ve skále pod hrází – pravděpodobně pozůstatek starších dřevěných konstrukcí

 

skalní nápisy při levé (české) straně hráze

skalní nápis nad pravou (saskou) stanou hráze

domek při hrázi

Hermannseck

Skála (325 m n. m.) nad pravým břehem Křinice nedaleko pod hrází Obere Schleuse, přístupná po úzkém schodišti, vestavěném do úzké skalní pukliny (a také alternativní, méně krkolomnou cestou kolem skály). Na vrcholu dřevný přístřešek Schlegelhutte s částečným výhledem do soutěsky. Skála zpřístupněna roku 1866. Pojmenována na památku lesníka Hermanna Schlegela, autora myšlenky projížděk na lodičkách po Obere Schleuse.

 

výstup z Křinické soutěsky

 

schodiště úzkou skalní průrvou na vrchol

Schlegelhutte

 

vyhlídka

zvláštní skalní útvar na Hermannsecku

Zajímavosti:

Ø        Kdesi v soutěsce Křinice (pravděpodobně na české straně) by měl být tzv. Hromový kámen – skála s puklinami po úderu blesku.

Web:

-     stránky Hinterhermsdorfu - http://www.hinterhermsdorf.de/obere-schleuse.html (německy)

-     Pomníčky národního parku saské Švýcarsko - http://www.webergrotte.de/denkmal/html/dm_obere_schleuse_fotos.htm (Německy)

-     Wanderpfade.de –http://www.wanderpfade.de/?kat=0&wp=173  (Německy) 

Okolí: Niedermühle / Telenec / Kamenný vrch / Kirnitzschtal / Königsplatz / Hohberg / Reissersgrund

Nejsevernější Čechy / rejstříky

duben 2009