KIRNITZSCHTAL (Údolí Křinice)

Landkreis Sächsisch Schweiz

Skalnaté údolí v pískovcích při dolním toku Křinice (Kirnitzsch) mezi bývalými Zadními Jetřichovicemi a Bad Schandau, v němž ústí do Labe. Celým údolím prochází silnička (v horním úseku uzavřená pro běžný provoz motorových vozidel), v dolní části i tramvajová trať. V horní části údolí bývalá nádrž sloužící k plavení dřeva Niedere Schleuse (když jsem u ní byl naposled, což ovšem bylo někdy koncem 80. let, byla vypuštěná). V údolí v minulosti pracovalo minimálně sedm mlýnů (Buschmühle, Neumannmühle, Felsenmühle, Lichtenhainer Mühle, Haidemühle, Mittelndorfer Mühle a Ostrauer Mühle), z nichž většina později přestavěna na výletní restaurace. Neumannmühle přístupný jako technická památka. Z Bad Schandau k Neumannmühle vede Vorařská naučná stezka (Flössersteig - četné informační panely, ale pouze texty bez jakékoli grafiky). Prozatím zpracována pouze střední část údolí.

jedno ze zastavení Vorařské naučné stezky (všechny jsou graficky naprosto stejné)

Kirnitzschtalbahn

Výletní tramvajová linka Křinickým údolí byla zřízena roku 1898. Je dlouhá 7,8 km, jezdí z Bad Schandau k Lichtenhainskému vodopádu. Na konci údolí na okraji Bad Schandau historická vozovna.

  

Lichtenhainer Waserfall (Lichtenhainský vodopád)

5 m vysoký uměle vytvořený vodopád v dolní části pravostranné rokle, směřující od Lichtenhainu. Vytvořený někdy kolem roku 1830 převedením potoka přes skalní stupeň. Pod ním vznikla záhy restaurace, v letech 1852-53 přestavěna na dnešní výletní hotel ve švýcarském stylu. Dnes hlavní turistické centrum údolí Křinice.

V údolí asi 200 m níže pod restaurací u silnice krásný milník (Meilenstein) – vznikl někdy kolem 1860 a původně stál u poštovní silnice, pravděpodobně nad Lichtenhaimem. Po roce 1875, kdy Německo přešlo na metrický systém, ztratil význam a byl s nově vytesanými nápisy umístěn sem. Sousední drobný kámen s číslem 1 („Strassenwärterstein″) pochází taktéž z 2. pol. 19. stol. a značil hranici zodpovědnosti příslušné silniční stráže.

vodopád

 

výletní hotel pod vodopádem

 

kamenný most přes Křinici z roku 1858 u konečné tramvaje (vede přes něj cesta k chatě Kuhstall)

 

milník a „Strassenwärterstein″

Haidemühle

Bývalý mlýn a pila na levém břehu Křinice (prvně zmiňován 1547 jako pila, 1864 zničen požárem, 1915 výroba dřevité vlny). Již od poloviny 19. stol. sloužil zároveň jako výletní restaurace (byl jedním z prvních mlýnů, který měl licenci na hostinskou činnost)  Na Křinici zachován jez náhonu. Na některých mapách značen dosud jako restaurace, dnes však vypadá zcela zpustle.

jez na Křinici

  

areál bývalého mlýna a pily

Beuthenfall (Beuthenský vodopád)

Další vodopád – 4 m vysoký, údajně též uměle vytvořený - na pravostranné boční rokli na potoku Bauthenbach, o nějakých půl km níže pod Haidemühle. Pod ním taktéž postavena restaurace, dnes však pustá, a tak se přes její dvůr nedá pořádně dostat ani k vlastnímu vodopádu. Přístup k horní hraně po zelené značce roklí.

 

vodopád

kamenné zpevnění cesty nad vodopádem

bývalá restaurace pod vodopádem

jeskyně při cestě od Beuthenfall k Affensteine

Vpravo od cesty výrazný prostor s novodobým skalním nápisem na stěně

jeskyně

 

nápis na stěně jeskyně

Web:

http://www.kirnitzschtal.com

http://de.wikipedia.org/wiki/Kirnitzschtalbahn

Okolí:

Údolí navazuje v bývalých Zadních Jetřichovicívh na Křinickou soutěsku, končí v lázeňském městečku Bad Schandau na břehu Labe. Nad levým břehem údolí skalní rokle Grosser Zschand a Kleiner Zschand, skalní hrádek Winterstein (Hinteres Raubschloss), osamělá skaliska Lorenzstein (údajně kdysi také se skalním hrádkem), další skalní hádky Neuer Wildenstein (s jeskyní Kuhstall) a Alter Wildenstein, skalní masív Affensteine, hora Hohe Liebe s pomníkem horolezců, ves Ostrau. Nad pravým břehem údolí vyhlídkové skály Brüderstein a Pohlshorn, skalní hrad Arnstein, vesnice Ottendorf, Lichtenhain, Mittelndorf a Altendorf, Schlossberg nad Bad Schandau se zříceninami hradu.

 

úvodní stránka Německo / rejstřík míst

červenec 2010