SKŘIVÁNČÍ POLE (Neu Lerchenfeld)

k.ú. Staré Křečany (Šluknovská pahorkatina / Rumbursko)

Zaniklá ves východně od Zahrad. Dnes ji připomíná jen kříž na rozcestí polních cest (cesta směrem na Krásnou Lípu lemována velmi pěknou alejí) a zarostlé základy několika budov. Zajímavý výhled na Vlčí horu.

Nevelká osada vznikla pravděpodobně až ve 2. pol. 19. stol., neb na starších mapách se (na rozdíl od kříže) nevyskytuje. Roztroušená zástavba se rozkládala jednak v okolí křižovatky, jednak jihovýchodně od ní (z této části nezachováno vůbec nic – dnes louka). Její součástí byly dva hostince – jeden na rozcestí u kříže (zachovány základy), druhý o samotě při cestě do Krásné Lípy (zaniklý beze stopy). Zanikla po roce 1945.

Bývalou osadou prochází žlutě značená cesta ze Zahrad na Dymník a několik cyklostezek.

     

Web:

-     Zaniklé obce  

Okolí: Světlík / Krásný Buk / Zahrady

Nejsevernější Čechy / rejstříky

duben 2009