STÜRMERŮV DŮL (Stürmersgrund)

k.ú. Brtníky (Děčínská vrchovina / Rumbursko)

Cca kilometr dlouhá zalesněná rokle, sestupující z hřebene Píseční brány do Brtnického údolí. Pravá strana lemována vysokými pískovcovými skalami, levá mírnější, spíše s občasnými skalami. Na dně vysýchající potůček, četné mokřiny a rašeliniště. Roklí vede pěšina, místy obtížně průchodná.

skála v horní části rokle (červenec 2015)

 

ve Stürmerově dole (červenec 2015)

 

ledopády v dolní části rokle (únor 2012)

ústí rokle do Brtnického údolí s mostem přes Brtnický potok (květen 2005)

Skalní úkryt

Vysoko ve skalách pravé strany údolí je ukryt nevelký převis s 15 vytesanými monogramy z roku 1756 a přitesaným „kamenným stolem″. V sousedství převisu je úzký skalní průlez, umožňující dostat se nepozorovaně na náhorní plošinu nad skalami (což samozřejmě nemusí s úkrytem souviset). Původ nápisu dosud nebyl jednoznačně objasněn. Nejčastěji uváděnou teorii o úkrytu obyvatel Kopce v době válek nabourává fakt, že v roce 1756, na samém začátku sedmileté války, se v tomto kraji pravděpodobně ještě neválčilo; navíc nevysvětluje, proč dvanáct monogramů začíná písmenem I. Proto se též mluví o úkrytu vojenských zběhů (I by v tom případě mohla být vojenská hodnot; ale uváděli by zběhové svoji vojenskou hodnost??). Se zajímavou teorií přišel roku 1974 František Němeček. Objevil starou pruskou vojenskou mapu, které je v oblasti na pravém břehu Křinice velmi přesná, avšak dále se přesnost výrazně snižuje, a které svým původem zhruba spadají do tohoto období. Na základě toho usoudil, že se zde mohli ukrývat (nejspíše s podporou někoho z Kopce) pruští špioni – vojenští kartografové. I by pak mohlo znamenat Infanterist (příslušník pěchoty), případně Ingenieur (inženýr).

převis (červenec 2015)

skalní nápis v převisu (červenec 2015)

„stůl″ v převisu (červenec 2015)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Ve 2. pol. 20. stol. se objevovalo pojmenování Bouřný či Bouřňákův důl. Dnes se již tento nesmyslný pokus o překlad do češtiny nepoužívá.

Literatura:

-      František Němeček: Pruské mapy Děčínska z 2. poloviny 18. století – Z minulosti Děčínska II (Děčín 1974)

Web:

-      Kopec - http://www.hemm.cz/okoli.html 

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 únor 2016