PÍSEČNÁ BRÁNA (Sand Tor)

k.ú. Brtníky (Děčínská vrchovina / Rumbursko)

Hřeben táhnoucí se jihozápadně až jižně od Šternberku, mezi Brtnickým údolím a Richterovým dolem. V užším slova smyslu rozcestí. ze kterého klesá k západu cesta do Stürmerova dolu a Jestřábího dolu, k jihozápadu do Hlubokého a Smolného dolu, k východu klesá Wehnerův důl, k severovýchodu boční rokle Nassergrundu pod Soví jeskyní. Nejvyšší bod hřebene - 431 m n. m. - cca 150 m jižně od rozcestí při cestě k Velkému Pruskému táboru.

Písečnou bránou prochází hranice, oddělující CHKO Labské pískovce od Národního parku České Švýcarsko.

zbytky dlážděné cesty po hřebeni nad Pruským táborem (duben 2014)

skalní průlez severně od Pruského tábora (březen 2012)

Soví jeskyně (Eulen Loch)

Průchozí skalní rozsedlina ve stěně údolí jižně od Šternberka, dlouhá cca 23 m, 5 m vysoká a kolem 1 m široká. V zimě se zde vytvářejí nevelké, avšak zajímavé ledové útvary. Na protější straně údolí tzv. Soví vyhlídka, neupravená skalní plošina, dnes téměř bez výhledu.

Na Soví vyhlídku vede odbočka zeleně značené turistické stezky, k Soví jeskyni přístup značen pouze občas v době ledopádů.

     

Soví jeskyně (říjen 2005, únor 2016, únor 2009)

  

Soví jeskyně v zimě (březen 2013)

       

ledopády v okolí Soví jeskyně (únor 2009, březen 2013)

 

převis za Soví jeskyní (říjen 2005, březen 2012)

rokle pod jeskyní (únor 2016)

Soví vyhlídka naproti jeskyni s omezeným výhledem do Richterova dolu (říjen 2005)

pod Soví vyhlídkou (říjen 2005)

Velký pruský tábor (Preussen Lager)

Mohutný, k východu obrácený skalní převis, přístupný od hřebenové cesty úzkým uměle vytesaným průchodem s několika schůdky. Převis býval útočištěm obyvatel okolních vsí, zejména Brtníků, v dobách válečných událostí. V té souvislosti se uvádí zejména sedmiletá válka 1756-1763, někdy též třicetiletá válka či prusko-rakouské války roku 1866. Vytesaný letopočet 1778 dokládá využití úkrytu za válek o dědictví bavorské. Pod převis se údajně vešlo až 200 osob. Dobytek se zřejmě pásl v přilehlých roklích.

Do převisu vede odbočka zeleně značené turistické stezky.

 

vstup do převisu (duben 2014, březen 2012)

 

převis (březen 2012, říjen 2005)

 

informační tabule v převisu (březen 2012, duben 2014)

 

starší informační tabule (únor2009, říjen 2005)

vyryté znamení nedaleko vstupu do převisu dle tradice připomíná událost, kdy se zde narodilo dítě, které kvůli špatným podmínkám zanedlouho zemřelo (duben 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Koncem 16. stol. je doložena cesta, která vedla z Brtníků prostorem pozdějšího Šternberka a přes Písečnou bránu sestupovala do sklaních roklí Křinice (viz též Brtnický hrádek).

Ø        Soví jeskyně je cílem dobrodružné výpravy party kluků ve stejnojmenné knize Miloše Zapletala, v jejíž stopách se od té doby vydávají další a další „vandráci″.

Ø        Ledopády v Soví jeskyni spolu s Ledovým sloupem v Havraní rokli, ledopády v Richterově dole, Wehnerově dole, na předpolí Brtnického hrádku a v Brtnickém údolí bývají souhrnně označovány jako Brtnické ledopády.

Literatura:

-      Přemysl Brzák, Otakar Fabiánek, Petr Havránek: Podzemí Šluknovska a Lužických hor (Varnsdorf 2007)

Web:

-      Kopec - http://www.hemm.cz/okoli.html 

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 únor 2016