HRANIČNÍ VRCH (Hantschberg)

k.ú. Mikulášovice (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Zalesněný žulový vrch (521 m n.m.) - součást hřebene, tvořícího rozvodí mezi Křinicí a Mikulášovickým potokem (Sebnitz). Též Hančův vrch. V lese místy žulové balvany.

Po jižním úbočí prochází česko-saská hranice. Na státní hranici poblíž České silnice zachován starý mezník obce Hinterhermsdorf. Od dolního okraje lesa na severních svazích výhledy na Mikulášovice a okolní vrchy (Tanečnice, Hrazený)

     

Zlodějská cesta

Historická stezka východozápadního směru severně od vrcholu – dnes lesní cesta. Na rozcestí U tří buků (opodál v lese jediný buk ?!) severozápadně od vrcholu turistické odpočívadlo.

Česká silnice

Též zvaná Hermsdorfská či Stará Mikulášovická silnice. Historická komunikace, procházející severojižním směrem východně od vrcholu – vedla z Mikulášovic přes saské území do Vysoké Lípy a dále do českého vnitrozemí. Po 2. světové válce uzavřena, hraniční přechod do Hinterhermsdorfu obnoven až roku 1996.

Při křižovatce České silnice a Zlodějské cesty severovýchodně od vrcholu stával hostinec Hančův vrch (Hantschberg) (na jeho místě postavena v roce 2007 novostavba). Zhruba proti němu v lese pamětní kámen Franze Schneidera z Mikulášovic, který zde byl roku 1885 zabit bleskem, severně od něj mezi čtyřmi lipami Hančův kříž – mohutný železný kříž na kamenném soklu z roku 1858. Na jihovýchodním úbočí kopce při České silnici studánka.

 

      

 

Hraniční bouda

Též Antonital (Antonínovo údolí). Bývalý hostinec v mělkém údolíčku západně od vrcholu při cestě, odbočující ze Zlodějské cesty na rozcestí U tří buků k jihu. Hostinec zbudován roku 1902, zbořen po 2. sv. válce. Zachovány nevelké zbytky zdiva jedné malé budovy, nedaleko hromada kamení a malý lesní rybníček. Bývalý palouk, na němž hostinec stál, porostlý listnáči, což výrazně kontrastuje s okolními převážně smrkovými porosty.

     

Literatura:

-     kol.: Děčínsko - Turistický průvodce ČSSR 18 (Praha 1984)

-     kol.: Pomníky v Mikulášovicích - ad Mikulášovický zpravodaj 11/2008 (web)

Okolí: Mikulášovice / Hanlův vrch / Weifberg / Wachberg / Tomášov

Nejsevernější Čechy / rejstříky

prosinec 2008