HINTERHERMSDORF

Sasko - Landkreis Sächsisch Schweiz-Osterzgebirge, obec Sebnitz

Ves (374 m.n.m.) na náhorní plošině při severním okraji Zadního Saského Švýcarska. Najdeme zde přes sedm desítek krásných podstávkových  a hrázděných domů (údajně nejucelenější soubor v celé oblasti Saského Švýcarska a Východního Krušnohoří; mnohé i s honosnými portály) ze 17. -19. stol. - jako nejstarší bývají uváděny č.p. 48 a 70 s roubeným patrem. Ves má poměrně komplikovaný půdorys – centrem je bývalá rychta (Erbgericht), jihozápadně od ní jedna náves (Dorfplatz), východně pak druhá  (Pfarrplatz - Farní náves). Na návrší na východním okraji vsi luteránský kostel se hřbitovem. V severní části vsi nově vybudované informační a návštěvnické centrum („Haus des Gastes″).

Vznik vsi se předpokládá kolem poloviny 13. stol., první písemná zmínka je však až z roku 1445. Ves vznikla zřejmě jako osada lesních dělníků; později zde kromě řady řemesel odvozených od práce se dřevem a jeho přepravou (plavením) také mnoho kameníků. V místní části Neudorf (jihovýchodní část při silnici k bývalé Zadní Doubici) se v 17. stol. usadili protestantští exulanti z Čech. Od počátků turistiky v Saském Švýcarsku v 19. stol. jedním z jeho center; přesto se nikdy nestala klasickým turistickým střediskem, stále si zachovává kouzlo „normální″ vesnice. Od roku 1998 součástí Sebnitz. V roce 2002 obdržel Hinterhermsdorf evropskou cenu za obnovu vesnického sídla (poté, co v předchozích letech získal ocenění Saské i celoněmecké).

pohled na ves od jihu, z Hackkuppe; v pozadí Hraniční vrch a Weifberg (duben 2009)

pohled na ves od východu, z Emmabank; v pozadí Grosser a Kleiner Winterberg (srpen 2013)

pohled na východní část vsi - Oberdorf - s kostelem; vlevo v pozadí Hackkuppe (duben 2011)

pohled na jihovýchodní část vsi - Neudorf; v pozadí dominantní Steinberg, vlevo na obzoru Plešný, vpravo vykukuje Vlčí hora (srpen 2013)

 

jádro vsi při pohledu od kostela (říjen 2006)

 

původní rychta, sídlo lenních držitelů vsi, v centru Hinterhermsdorfu; dnes hotel Erbgericht (říjen 2006, červenec 2012)

 

dvůr proti bývalé rychtě, původně zřejmě její součást; část dnes slouží jako hasičská zbrojnice (říjen 2006, červenec 2012)

 

kašna na návsi; úprava prostoru pochází z roku 1995, v pozadí na prvním snímku Stará škola (červenec 2012)

…a tatáž kašna ve velikonoční úpravě (duben 2007)

 

dům č. 40 s kamenným portálem, datovaným do roku 1847 (duben 2007)

 

dva zajímavé domy v ulici Dorfbachwegparvní (č 1) je typickou ukázkou bohatě zdobených břidlicových obkladů, druhý (č. 5) má v tomto kraji ne zcela běžné použití pavlače (duben 2011, duben 2009)

  

ucelený soubor domů s podstávkami a hrázděnými patry při Schandauer Strasse na západním konci vsi (duben 2007)

 

pamětní deska pochodu smrti v dubnu 1945, vsazená v tarasu jednoho z domů v ul. Schandauer Strasse (červenec 2012)

 

další zajímavé ukázka lidové architektury z Hinterhermsdorfu (duben 2009, duben 2011)

muzeum (Heimatstube)

Malé vlastivědné muzeum, nazývané také „Waldarbeiterstube″ (světnička lesního dělníka; stylově zřízená místnost z doby kolem roku 1900 a něco dokumentů o životě místního obyvatelstva, zejména o práci v lese) v jednom z podstávkových domů v centru vsi (Neudorfstraße 2). Na zahradě pěstovány tradiční, dnes již mnohdy zapomenuté, byliny a zahradní květiny. Vstup v otvíracích hodinách zdarma.

 

objekt vlastivědného muzea (duben 2007)

Dorfmühle (Obecní mlýn)

Též Alte Dorfmühle (nevím, jestli je někde i nějaký Nový). Patrová budova s typickými prvky lužické architektury při Dorfbachu v jihozápadní části vsi. Pila zde doložena již roku 1547, která později přestavěna na obilný mlýn. Nově byla budova vystavěna roku 1712. V budově údajně dochována část technologií.

  

mlýn (červenec 2012, duben 2009)

mlýnice podtékaná náhonem (duben 2010)

Pfarplatz (Farní náves)

Východnější z hinterhermsdorfských návsí, v části zvané Oberdorf (Horní ves). Prostoru, jak již název napovídá, dominuje patrová fara. Současná úprava návsi s kašnou a fontánou z roku 1998.

  

kašna (duben 2011)

fontána (duben 2011)

 

voda volně protéká návsí; v pozadí fara (červenec 2012, duben 2011)

Engelkirche (Andělský kostel)

Raně barokní halový kostel obklopený hřbitovem na návrší na východním okraji vsi. Postaven roku 1689 podle plánů Hanse Hahmanna z Durynska, následně několikrát upravován, mimo jiné roku 1846 prodloužen k západu. Jméno, odvozené od výzdoby interiéru, získal oficiálně roku 1927. Na hřbitově řada zajímavých náhrobků a pomník padlým v 1. sv. válce.

 

kostel (říjen 2006)

Cesta ke kostelu (duben 2O11)

hřbitov (říjen 2006)

    

některé zajímavé náhrobky ze hřbitova (říjen 2006)

 

pomník padlým v rohu hřbitova (říjen 2006)

Heimatkundliche Dorfrundgang (vlastivědná naučná stezka)

Po vsi vede malá naučná stezka (Heimatkundlicher Dorfrundganges), upozorňující na architektonické zajímavosti a původní řemesla. Skládá se z 33 dřevěných tabulek, umístěných u jednotlivých domů a upozorňujících na jejich historii i původní řemesla zdejších obyvatel. Trasa stezky není speciálně značena, mezi jednotlivými zastaveními, které jsou vesměs poměrně hustě, jsou šipky. Stezka vybudována roku 2001.

(plánek zastavení stezky ke stažení)

  

informační tabulky (duben 2006, duben 2009)

soukromé lapidárium

Při jednom z domů na severním okraji vsi soukromá sbírka různých mezníků, patníků a dalších kamenných artefaktů. Volně přístupno.

celkový pohled (duben 2009)

    

mezníky, patníky… (duben 2009)

okolí

  

kamenné odpočívadlo (snad kdysi vyhlídka, dnes však bez výhledu) západně od vsi při silnici do údolí Křinice (duben 2007, červenec 2012)

vytesaná korunka a letopočet 1874 na odpočívadle (červenec 2012)

 

studánka Esches Tränke v pastvinách severovýchodně od vsi (duben 2011)

 

cesty kolem Hinterhermsdorfu (říjen 2006, duben 2011)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V nejstarší písemné zmínce je obec nazývána Hermannstorff (Hermanova ves, zřejmě podle zakladatele). Již o necelé čtvrtstoletí později se jméno vsi objevuje ve verzi Hinderhermanstorf (Zadní Hermanova ves; nepovedlo se mi však zjistit, zda byla někde i nějaká „přední″, k níž by bylo toto rozlišení vztaženo), z čehož se postupně vyvinul dnešní zkrácený Hinterhermsdorf.

Ø        Až do doby reformace patřil Hinterhermsdorf pod církevní správu Brtníků, respektive Mikulášovic. Cesta přes hranice z Hinterhermsdorfu přes Severák do Brtníků se dodnes nazývá Kostelní stezkou.

Ø        Od připojení k Sebnitz v roce 1998 byl Hinterhermsdorf jednou z mála osad v Německu oddělených územně od obce, k níž náleží; tvořila samostatnou enklávu. Toto se změnilo až roku 2012, kdy byla k Sebnitz připojena i do té doby samostatná obec Kirnitzschtal.

Web:

http://www.hinterhermsdorf.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Hinterhermsdorf

http://de.wikipedia.org/wiki/Engelkirche_(Hinterhermsdorf)

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/HH_Tafeln_Dorfrundgang_Hinterhermsdorf.htm

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/hh_engelskirche.htm

http://www.hinterhermsdorf-web.de

http://www.heimatverein-hinterhermsdorf.de

http://www.kirche-sebnitz.de/kir_hihedo.html

http://www.hihedo.de

Ke stažení v jpg: plán obce se zastávkami naučné stezky

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky

aktualizováno červenec 2012