KARLÍNSKÝ RYBNÍK

k.ú. Horní Poustevna (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Poměrně velký rybník na levostranném přítoku Lučního potoka, na severozápadním okraji vsi Karlín. Též Markétin rybník. Dříve sloužil jako přírodní koupaliště, dnes již zrušeno (zbytky konstrukce skokanského můstku).

Rybník starého založení, malovaný již na mapách v 18. stol. (na mapě v pol. 19. stol. však chybí - zdá se, že byl tou dobou dočasně vypuštěn).

 

dřevěné plastiky

V zahradě srubu na levém břehu rybníka řada dřevěných soch (údajně 13 volně stojících + dvě tvořící podpěrné sloupy verandy - já je nepočítal). Mimo jiné opice, totem, divočák... Další dřevěná plastika, s předešlými nijak nesouvisející, na jižním konci hráze - představuje kanoi s veslem, vznikla během 3. dolnopoustevenského studentského dřevosochařského sympozia a vyjadřuje jméno ulice „K Rybníku“. Jejím autorem je Tomáš Křák.

     

nádraží Horní Poustevna

Na levém (severozápadním) břehu rybníka se nachází též zděná budova železniční stanice Horní Poustevna na trati z Dolních Mikulášovic do Dolní Poustevny (a kdysi dále do Saska)

Železniční trať včetně nádraží roku 1904 vybudována a následně provozována společností BNB - Böhmische Nordbahn Gesellschaft (Česká severní dráha).

 

Web:

-     soutěž o historii Dolní Poustevny

-     železniční trať 083

-     foto ze železniční trati

Okolí: Karlín / Dolní Poustevna

Nejsevernější Čechy / rejstříky

květen 2008