KARLÍN (Karolinstal)

k.ú. Horní Poustevna (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Ves tvořená pouze dvěma nesouvislými řadami domů podél silnice z Vilémova do Dolní Poustevny. Řada dochovaných přízemních, výjimečně patrových (č.p. 37) roubených domů s podstávkou. Uprostřed vsi patrový zděný objekt s věžičkou č.p. 49 - snad škola. U č.p. 13 na východním konci vsi a u č.p. 37 na západním konci vsi studánky. Před č.p. 11 kříž z roku 1808 (zřejmě na místě staršího - kříž v těchto místech značen již na mapách z konce 18. stol.). U č.p. 50 mohutná dvoukmenná lípa. Západně od vsi hájovna (č.p. 53).

           

Okolí: Karlínský rybník / Vilémov / Spálený vrch / Dolní Poustevna

Nejsevernější Čechy / rejstříky

květen 2008