KAROLININO ÚDOLÍ

k.ú. Vilémov u Šluknova, Dolní Poustevna (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Též Charlotino údolí. Malebné údolí Vilémovského potoka mezi Dolinou a Dolní Poustevnou, tvořící zde státní hranici mezi Čechami a Saskem. Svahy zalesněné, na dně louky, mokřady, lužní porosty (výskyt vzácné kapradiny pérovníku pštrosího) a několik rybníků. Na potoku malá vodní elektrárna a zbytky vodního mlýna. V dolní části údolí před Dolní Poustevnou jez, z něhož se odpojuje náhon po saské straně potoka - k čemu vede nevím.

Od vodní elektrárny níže údolí bez problémů průchozí. Horní část jsem projít nezkoušel, ale bezprostředně nad elektrárnou hodně zarostlé, cesty se zde ztrácí.

       

rybníky

V údolí tři rybníky. Největší z nich Hraniční rybník (na české straně), níže pak drobný zarůstající rybník s umělým ostrůvkem (též na české straně), napovídající, že kdysi mohlo být údolí parkově upraveno. V dolní části údolí menší rybník na saské straně, zvaný Waldsee (Lesní jezírko).

    

malá vodní elektrárna

Horní částí údolí prochází pravobřežní vodní kanál, pohánějící malou vodní elektrárnu.

  

Sieberův mlýn (Sieber Mühle)

Mlýn ležel pod nejvýchodnější částí Dolní Poustevny, dnes z něj pouze nevýrazné zarostlé rozvaliny. Dosud dobře patrný, byť bezvodý náhon začíná pod Hraničním rybníkem a vede po úpatí zalesněného svahu (částečně podél něj cesta). 

       

Okolí: Spálený vrch / Vilémov / Sebnitzer Wald / Dolní Poustevna

Nejevernější Čechy / rejstříky

květen 2008