JITROVNÍK (Jüttelberg)

k.ú. Království (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Zalesněný vrch (510 m n.m.) ve Šluknovském výběžku, mezi Šluknovem a Jiříkovem. Nákdy též Pytlák. Je tvořen granodioritem. Uváděn výskyt vzácnějších druhů rostlin – sítina tenká, bika sudetská. Částečné výhledy k východu a jihu (Lužické hory) údajně z okraje lesa. Na rozcestí lesních cest severozápadně od vrcholu na stromě pověšený svatý obrázek.

 

rozhledna

24 m vysoká dřevěná věž postavena sekcí horského spolku v Království v roce 1888 (pozemek na stavbu daroval Johann Vogel). Zničena bouří v listopadu 1903.

Chata Pytlák

Na východním úbočí vrchu. Původně restaurace Vogelova bouda (Vogelbaude, též Jüttelbergbaude), vybudována Johannem Vogelem při přístupové cestě k rozhledně taktéž roku 1888. Po roce 1945 rekreační zařízení, pořádány zde letní tábory. 1998 vyhořela, dnes zde pouze zarostlé základy.

 

státní hranice

Hranice s Německem (se Saskem) probíhá lesy a močály severně od vrchu. Místy zvýrazněna kamenným valem, některé hraniční patníky přímo vytesány do žulových kamenů (fotografie již z k.ú. Fukov).

   

Zajímavosti:

Ø        Legendy odvozují jméno vrchu od Jutroboga, slovanského boha úsvitu.

Ø        Podle pověstí se zde konaly čarodějnické reje.

Ø        Jiná pověst mluví o tom, že se na Jitrovníku scházeli obři a hráli zde zlatými koulemi zlaté kuželky. Za velké rouhání jednou na den všech svatých spdla z nebe ohnivá koula a obry i kuželky zatloukla do země. Zlato je tam údajně dodnes kdesi ukryto.

Literatura:

-     kol.: Děčínsko - Turistický průvodce ČSSR 18 (Praha 1984)

-     Jiří Švécar: Nejsevernější Čechy  (Liberec)

-     Jan Nouza: Rozhledny Čech, Moravy a Slezska (Liberec 1999)

Web:

-     Zaniklé obce

-     Wikipedie

-     Pověst na stránkách Jiříkova

Okolí: Fukov / Království / Křížová hora / Rybničná

Nejsevernější Čechy / rejstříky

březen 2007