LILIOVÝ RYBNÍK (Lilienteich)

k.ú. Velký Šenov (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Malebný rybníček s umělým ostrůvkem v lesích mezi Salmovem a Velkým Šenovem, na některých mapách zvaných Zátiší. Uměle zde vysazeny lekníny a stulíky. Na pravém břehu dřevěné kryté odpočívadlo a základy bývalé chaty.

Rybník značen již na mapách ve 2. pol. 18. stol. U rybníku stával výletní hostinec Waldidilfe. Ve 2. pol. 20. stol. podniková rekreační chata.

    

Liliový pramen

Při potůčku několik metrů nad rybníkem skupina žulových kamenů, z nichž ústí plastová trubka. Toho času nefunkční. (Není pramenem potůčku, napájejícího rybník.) Dříve sem vedla odbočka ze zelené turistické značky – zrušena, v terénu však dosud patrná. 

 

Zajímavosti:

Ø        Název bývá odvozován od výskytu leknínů (??). Podle pověsti jsou lekníny slzami neš'tastné dívky, která se ze zoufalství v rybníku utopila.

Okolí: Staré Hraběcí / Salmov / Mikulášovice / Vilémov

Nejsevernější Čechy / rejstříky

prosinec 2008