STARÉ HRABĚCÍ (Alt Grafenwalde)

k.ú. Staré Hraběcí (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Ves při silnici z Brtníků do Velkého Šenova (kaple) a ve svahu východně od ní (bývalá škola). Velice hodnotný sídelní celek (ves zasáhly ve 2. pol. 20. stol. demolice v porovnání s okolními osadami ve velmi malé míře – bohužel jednou z nemnoha zlikvidovaných budov byl i zájezdní hostinec č.p. 1 při silnici severně od kaple) s řadou dochovaných přízemních roubených chalup s podstávkou. Při Vilémovském potoku, protékajícím po západním okraji vsi, malebná kaskáda drobných rybníčků. Pěný rybníček též v centru vsi na jeho pravostranném přítoku, přitékajícím od Knížecího.

       

kaple sv. Václava

Trojboce ukončená kaplička se zvonovou vížkou stojí při silnici v jižní části vsi. Ve věžičce údajně zvon datovaný 1728. V sousedství kaple kamenný sokl křížku.

Kaplička vysvěcena v roce 1878 (dle jiných pramenů z roku 1867). Na stavbu kapličky přispěl i císař František Josef I. a papež Pius IX.. Oltářní obraz sv. Václava malovala hraběnka ze Salmu. 

  

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3. - P/Š (Praha 1980)

-     Mikroregion Sever (2001)

Okolí: Hrazený / Mlýnský rybník / Větrník / Salmov / Liliový rybník

Nejsevernější Čechy / rejstříky

prosinec 2008