SALMOV (Salmdorf)

k.ú. Mikulášovice (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Ves při Salmovském potoce (západní část), respektive při silnici nad jeho pravým břehem (východní část). Zhruba uprostřed vsi při silnici kaple, nedaleko bývalá škola č.p. 49  (postavena v letech 1882-83, dnes přestavěná takřka k nepoznání a využívaná jako rekreační středisko), před ní pomník padlým v 1. sv. válce z roku 1926 (deska z černého mramoru zasazena v neopracovaném žulovém balvanu). Pod vsí stával Černý mlýn.

Ves založena roku 1702 tehdejším majitelem haňšpašského (lipovského) panství Františkem Vilémem Salm-Reifferscheidtem (odtud též jméno vsi) na pozemcích bývalého statku mikulášovického rychtáře Jacobiho. Ve druhé polovině 19. stol. žilo v Salmově 430 obyvatel. Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce více jak polovina domů zanikla – důsledkem značné proředění zástavby, takže dnes nemá Salmov charakter souvislé vsi, ale spíše řady blízkých samot.

   

Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (nemovitá kulturní památka)

Drobná kaplička s vížkou při silnici zhruba v polovině délky osady. Dnes poměrně zchátralá, bez vybavení interiéru.

Kaple postavena místními obyvateli roku 1812 na místě starší dřevěné. Na věži byl umístěn zvon z roku 1767 (zřejmě pocházející ze starší kapličky) od zvonaře Josefa Pietschmanna z Kopce.

 

Černý mlýn (Schwarzes Mühle)

Stával na východním konci vsi, těsně před soutokem Salmovského potoka s Vilémovským potokem. Dochován malebný rybník na Salmovském potoce a pod jeho hrází sporé zbytky kamenných zdí mlýna. U přilehlého rekreačního stavení (stojícího snad na místě jedné z mlýnských budov, stavebně však s mlýnem nemajícího nic společného) opřené dva mlýnské kameny. Pod mlýnem v nivě Vilémovského potoka (k.ú. Velký Šenov) pěkné mokřadní louky a olšiny.

Černý mlýn (č.p. 1) byl po určitý čas sídlem salmovského rychtáře (před jejich sloučením s Mikulášovicemi roku 1850). Mlýn zanikl po 2. sv. válce.

          

studánky

V nivě Salmovského potoka řada pramenů, některé upravené na studánky. Na fotografiích kamenná studánka v sousedství bývalé školy. 

 

Zajímavosti:

Ø        V okolí se vesměs říká „na Salmově”, nikoli „v Salmově”.

Ø        Roku 1823 se zde narodil jako syn hostinského pozdější pražský továrník (továrna na pasířské a ozdobné zboží a dýmky) Franz Julius Heine. Heine byl významným donátorem zdejší školy.

Ø        Dalším rodákem malíř Johann Endler (* 1821).

Literatura:

-     kol.: Salmov a Mikulášovičky - ad Mikulášovický zpravodaj 6/2008 (web)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3. - P/Š (Praha 1980)

Okolí: Liliový rybník / Staré Hraběcí / Větrník / Mikulášovice

Nejsevernější Čechy / rejstříky

prosinec 2008