PIETSCHŮV VRCH (Pietschenberg)

k.ú. Mikulášovice (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Nevýrazné návrší (499 m n.m.) s pastvinami. Západním směrem k Hanlovu vrchu pokračuje hřebenem, připomínajícím částečně karpatské poloniny. Cestou z Kopce do Mikulášovic oddělen od východnějšího Mayerova vrchu (509 m n.m.). Součást rozvodí mezi Křinicí a Sebnitz.

Jihozápadně od vrcholu procházela tzv. Zlodějská (Pašerácká) cesta - začátkem 80. let 20. stol. byla však v tomto úseku rozorána (na mapách z poloviny 19. stol. při ní značen jižně od vrcholu kříž).

    

železnice

Po severním úbočí prochází železniční trať z Rumburku do Mikulášovic, zprovozněná  29. října 1902 (tzv. Severočeská průmyslová dráha - Nordböhmische Industrialbahn) - severozápadně od vrcholu zastávka Mikulášovice horní nádraží (původně Ober Nixdorf - Horní Mikulášovice). Navzdory názvu má charakter pouhé zastávky, dnešní nevzhledná betonová čekárna nahradila někdy v 80. letech 20. stol. původní malebnou dřevěnou boudu.

   

rybníky

Nedaleko nádraží dva malebné rybníčky (Meinertsteich), které jsou někdy považovány za prameniště Mikulášovického potoka (častěji je však jako Mikulášovický potok uváděna severnější větev, protékající nejhořejší částí vsi). Rybníček jihovýchodně od vrcholu při cestě z Kopce je pro změnu pramenem Černého potoka. Rybníček v kotlině jihozápadně od vrcholu je jedním z pramenišť Bílého potoka.

     

výhled

Výhled z Pietschova vrchu k jihu, při němž se otvírá celé panorama Lužických hor, vrchy Českosaského Švýcarska (Růžový vrch, Děčínský Sněžník, německé stolové hory) i část Českého středohoří (Buková hora) patří k nejkrásnějším na Šluknovsku. Méně panoramatický, ale pěkný výhled i na ostatní strany (Vlčí hora, Plešný, Hrazený, Počín, Tanečnice...).

 

Web:

-     železniční trať 084

Okolí: Plešný / Hanlův vrch / Mikulášovice

Nejsevernější Čechy / rejstříky

květen 2008