PLEŠNÝ (Plissenberg)

k.ú. Knížecí, Mikulášovice, Brtníky (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko, Rumbursko)

Výrazný zalesněný čedičový vrch (593 m n.m.) zhruba uprostřed Šluknovského výběžku. Na samém vrcholu malý jámový lůmek o průměru cca 5 m s nálezy pecek olivinitu, krystalů magnetitu a srostlic amfibolitu. Nedaleko pod vrcholem malý lesní rybníček. Po jihozápadním úbočí prochází silnice a železniční trať z Brtníků do Mikulášovic. Na jižním úbočí při silnici stával výletní hostinec Plissenbaude (zaniklý), při němž bývalo i známé lesní divadlo.

Vrch je součástí rozvodí mezi říčkami Křinicí a Sebnitz – na jižním úbočí pramení potoky, stékající do Brtnického potoka v povodí Křinice, na severním úbočí pramení Vilémovský potok, jež je hlavní zdrojnicí Sebnitz.

       

louky nad Brtníky

Na jihovýchodním úbočí směrem k Brtníkům louky s pásy křovin a stromů a několika pěknými solitérními stromy. V jednom ze stromových pásů nedaleko železniční trati (při bývalé, dnes již zaniklé cestě) chátrající železný kříž (bez korpusu Krista) na prostém žulovém soklu. Z luk hezké výhledy, mino jiné na Vlčí horu a na panorama Českého Švýcarska s dominantním Růžákem.

    

další kříže

Na křižovatce silnic do Brtníků, Mikulášovic a Starého Hraběcího na západním úbočí vrchu mezi dvěma lipami kříž - železný s na plechu malovaným Kristem na kamenném soklu. Při lesní cestě nedaleko vrcholu východním směrem Raimundův kříž -  dřevěný kříž s obrázkem Krista v dřevěném ohrazení. Kolem roku 2000 obnoven Lesy České republiky. Při železničním přejezdu nad Brtníky malý kamenný křížek s nápisem Dietmar, připomínající tragické neštěstí z října 1997. 

      

kaple Nejsvětější Trojice

Pozoruhodná a velice působivá stavba mezi silnicí a železnicí na východním úpatí hory, známější pod označením „Trojboká kaple”. Stavba z neomítaných kamenných kvádrů na půdorysu trojúhelníku s konkávně vykrojenými nárožími, otevřená portály do všech tří stran, s výraznou bání a s lucernou. V současné době bez dveří a bez vybavení, takže připomíná spíše gloriet. U kaple skupina lip.

Navržena a v letech 1741-1742 postavena Hansem Jacobem Wähnerem (dle jiných názorů byla stavba začata roku 1736 Zachariášem Hoffmannem a dokončena H. J. Wähnerem. Ve druhé polovině 20. stol. kapli hrozila demolice, koncem století opravena, avšak častým cílem útoku vandalů. V roce 1991 zde po úderu blesku do blízkých lip zahynuli dva němečtí  cyklisté, kteří se do kapličky schovali před deštěm - událost připomínala pamětní deska, zcela nesmyslně záhy zničená.

Místo bývalo tradičně zváno „U pěti lip”, na současných mapách se však toto pojmenování posunulo ke kříži na východním konci návrší Větrník.

    

Literatura:

-     kol.: Děčínsko - Turistický průvodce ČSSR 18 (Praha 1984)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

Web:

-     Wikipedie

-     oficiální stránky Mikulášovic

-     kříže v okolí Brtníků

Okolí: Hrazený / Farní vrch / Pitschův vrch / Mikulášovice / Větrník / Mlýnský rybník

Nejsevernější Čechy / rejstříky

duben 2006