RYBNIČNÁ (Königswalder Mayerhof)

k.ú. Království (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Dvůr východně od Šluknova. Historické budovy dvora na čtvercovém půdorysu částečně pobořené. V sousedství novější objekty (chlévy…). Nad dvorem soustava několika menších malebných rybníčků, z dolního dříve vycházel k jihu po úbočí vrchu náhon na mlýn v Království. Kolem pastviny (chov skotu).

 

dvůr Rybničná (březen 2007)

jeden z rybníčků nad dvorem, v pozadí Jitrovník (březen 2007)

památná lípa

Mohutná solitérní lípa při cestě mezi pastvinami východně od dvora, pod názvem „Lípa srdčitá v polích v Království″, vyhlášena roku 2013 jako památný strom. Obvod kmene 3 m, výška 15 m, věk odhadován na 110 let.

 

památná lípa (červenec 2021)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno Rybničná je novotvarem z poloviny 20. stol. Původní jméno znamená Königswaldský dvůr (Königswalde = Království).

Web:

-     Ústřední seznam ochrany přírody - https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?SHOW_ONE=1&ID=14074

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

aktualizace červenec 2021