SVĚTLÍK (Lichtenberg)

k.ú. Horní Podluží  (Šluknovská pahorkatina  / Varnsdorfsko)

Téměř zaniklá ves (500 m n. m.) jižně a východně od stejnojmenného rybníka, osada Horního Podluží. Z původní roztroušené zástavby čítající na 50 domů dochováno dodnes 5 domů a větrný mlýn. Základy řady zaniklých objektů dosud v terénu patrné, některé však zmizely beze stopy. Na jižním okraji vsi pod drobným rybníčkem stával vodní mlýn (na starých mapách z konce 18. a 1. pol. 19. stol. nazýván Büschelmühle, Püschelmühle či Rischelmühle; rozdílnost vznikla zřejmě chybným přepisem, nepodařilo se mi však zjistit, které jméno je správné), též zaniklý. Urbanisticky nepříliš šťastná nová výstavba dnes vzniká v jihovýchodní části bývalé osady, při cestě ze Žofína. Většinu plochy bývalé vsi dnes pokrývají pastviny.

Osada prvně zmiňována roku 1748. Původní těžiště zástavby bylo – jak vyplývá ze starých map – na pravém břehu potoka vytékajícího z rybníka, zástavba na levém břehu (a zejména východně od vlastního rybníka) vznikla z větší části zřejmě až na přelomu 18. a 19. stol. Před druhou světovou válkou zde mimo jiné pekárna (nedaleko větrného mlýna) a hostinec (zhruba uprostřed pravobřežní části vsi). Většina domů cíleně zbořena po roce 1945.

  

mapa osady ve 2. pol. 18. stol., v první pol. 19. stol.a poč. 20. stol. (oldmaps.geolab.cz, archvnimapy.cuzk.cz)

 

č.p. 45 – nejsevernější z dochovalých stavení vsi

  

křížek z roku 1882 východně od větrného mlýna, nedávno obnovený

 

základy zbořených domů jižně od větrného mlýna

rybníček v jižní části osady, pod nímž stával mlýn

výhled z jižní části osady na Jiřetín pod Jedlovou, v pozadí Lužické hory - Pěnkavčí vrch a Tolštejn

větrný mlýn (nemovitá kulturní památka)

Zděný mlýn holandského typu, jeden z největších dochovaných u nás. Stojí v louce při levém břehu rybníka Světlík, dnes na severním okraji zbytků osady, původně de facto v jejím středu (tedy dost nezvykle nikoli na návrší). Válcová, mírně konická třípodlažní stavba o dolním průměru 10,5 m a výšce 14 m (včetně střechy) má v našich podmínkách netypicky 5 lopatek. Lopatky jsou opatřeny žaluziemi ovládanými speciálním zařízením společně pro všechna křídla, umožňující za provozu měnit funkční plochu lopatek dle síly větru. Jako jediný větrný mlýn v Čechách má dochované (částečně obnovené) i strojní vybavení. Exteriér volně přístupný, možnost prohlídky údajně po domluvě s majiteli.

Mlýn postaven roku 1843. Mlel nepřetržitě až do roku 1945, poté opuštěn a chátral. 1952 sice proběhla kompletní rekonstrukce, avšak mlýn brzo opět zpustl, mimo jiné postupně zanikly všechny lopatky. V letech 2002 - 2009 proběhla kompletní rekonstrukce celého objektu.

 

větrný mlýn před 2. sv. válkou; na druhém snímku vpravo pekárna, na obou snímcích v pozadí původní, dnes vesměs zaniklá zástavba vsi (www.vetrny-mlyn-svetlik.com)

větrný mlýn ve 2. pol. 20. stol. (www.vetrny-mlyn-svetlik.com)

  

větrný mlýn dnes

 

netypická pětice lopatek, ukotvená ve vikýři otočné střechy

okolí větrného mlýna

Zajímavosti:

Ø        Německé jméno odvozeno od jména majitelů panství - knížat z Lichtensteinu. České jméno, vyskytující se již před 2. sv. válkou, vzniklo nesprávným překladem slova Licht = světlo, lampa.

Literatura:

-     Martin Janoška: Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Praha 2003)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-     Jaroslav Melichar a kol.: Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost (Šluknov 2008)

Web:

-     Lužické hory - http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmsvetc

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Světlík_(Horní_Podluží)

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=4959

-     oficiální stránky větrného mlýnu - http://www.vetrny-mlyn-svetlik.com

-     Povětrník - http://www.povetrnik.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006011303  

-     turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/byvala-osada-svetlik-mlyn-a-rybnik  

-     turistik.cz - http://www.turistik.cz/cz/kraje/ustecky-kraj/okres-decin/horni-podluzi/vetrny-mlyn-svetlik/

-     České Švýcarsko - http://www.ceskesvycarsko.cz/turisticke-cile/svetlik--vetrny-mlyn/  

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

březen 2012