HLUČÍNSKÝ MLÝN

k.ú. Hlučín (Nízký Jeseník / Hlučínsko)

Skupina budov pod hrází Hlučínského jezera při bývalém řečišti Opavy, dnes považovaném za dolní tok Vařešinky. Č.p. 403 je bývalým mlýnem; stával na levém břehu dnes již zaniklé Mlýnské strouhy, původně snad jednoho z ramen Opavy. V sousedství vedlejšího č.p. 404 nápadná budova sýpky. Veškeré objekty dnes v soukromém užívání, nepřístupné.

Mlýn na Opavě v Hlučíně zmiňován v historických pramenech prvně roku 1337, později byl nazýván Velký mlýn. V pobělohorské době náležel majitelům hlučínského panství; z tehdejších dokumentů lze vyčíst, že byl kamenný o 4 složeních. V době 1. světové války patřil Wilhelmu Breilerovi. Po připojení Hlučína k ČR (1920) vytvořena společně s majitelem mlýna ve Lhotě u Opavy Janem Havlíčkem veřejná obchodní společnost „Hlučínský mlýn a pila Breiler a Havlíček v Hlučíně″. Roku 1921 získal Jan Havlíček tyto nemovitosti do vlastnictví, načež bylo jméno firmy (pod níž spadal i mlýn ve Lhotě) změněno na „J. Havlíček, mlýny a pila Hlučín″, po roce 1937 (kdy se Jan Havlíček vzdal pro stáří provozování mlynářské živnosti a firmu převzal jeho syn Ladislav) pak „Havlíčkovy mlýny Hlučín, Havlíček a Hradský″ (Emanuel Hradský byl do té doby prokuristou). Po roce 1948 mlýn zestátněn.

výřez z katastrální mapy s dosud patrnou, v terénu však již fakticky neexistující Mlýnskou strouhou, táhnoucí se od středu horního okraje snímku do jeho pravého dolního rohu (nahlizenidokn.cuzk.cz)

mlýn č.p.403

 

sýpka při č.p. 404

alej při mlýně

Web:

-           stránky města Opava - http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=2347   

další místa v okolí (mapa) / Slezsko / rejstříky

duben 2014