HEŘMANICKÝ ODVAL

k.ú. Hrušov, Heřmanice (Ostravská pánev / Ostrava)

Mohutný odval hlušiny z dolu Ida (Heřmanice), zabírající rozlohu kilometru čtverečního a ve střední části dosahující výšky téměř 50 metrů (nejvyšší kóta dle aktuálních map 262,2 m n. m.). Na severozápadní straně je zhruba vymezen železniční tratí z Ostravy do Bohumína, na jižní heřmanickou vlečkou a na východní Heřmanickým rybníkem. Západní - nejstarší – část odvalu je nazýván halda Karolína; kdysi dosahovala výšky téměř 70 m, roku 1976 však byla pro lepší odvětrání Ostravské kotliny snížena na současných necelých 40 m. Střední část odvalu se označuje jako Autoodval a nejvýchodnější část, od konce 80. let prohořívající a neustále dýmající, jako Svoboda. V severní části dvě laguny bývalých odkališť.

Odval vznikl postupně za více jak sto let činnosti dolu (těžba ukončena roku 1993). V současné době je částečně odbagrováván (materiál používán např. při výstavbě dálnic v Polsku) s cílem celkové likvidace a následné rekultivace plochy.

pohled na odval přes Heřmanický rybník (říjen 2012)

 

odval v roce 1961 (z časopisu Poodří; foto Rudolf Janda)

  

prohořívající východní část odvalu (říjen 2012, únor 2015)

 

trhliny a sirné výkvěty vytvořené prohoříváním odvalu; v pozadí Heřmanický rybník (únor 2015)

střední část odvalu (únor 2015)

západní část odvalu – halda Karolína (únor 2015)

východnější odkalovací nádrž (únor 2015)

 

zbytky uhlí na odvalu, někdy i s otisky zkamenělin (únor 2015)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Navzdory zažitému označení „Heřmanický″ leží na heřmanickém katastru jen nepatrná nejvýchodnější část odvalu; jméno je odvozeno spíše od jména dolu, jehož činností odval vznikl.

Ø        V místech haldy dříve existovaly Velký Hrušovský rybník (Hruschauer grosser Teich), Zahumnik, Ollschiny a Podhurnik. V 60. letech 20. stol. hrozilo i zasypání Heřmanického rybníku.

 

prostor dnešního odvalu na mapě z 1. pol. 19. stol. (oldmaps.geolab.cz) a dnes (nahlizenidokn.cuzk.cz)

Web:

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Halda_Heřmanice

-           Klub přátel Hornického muzea v Ostravě - http://www.hornicky-klub.info/view.php?cisloclanku=2009020014    

další místa v okolí (mapa) / Slezsko / rejstříky

únor 2015