ALBRECHTICE (Albrechtsried)

k.ú. Albrechtice u Sušice (Šumavské podhůří / Sušicko)

Ves (715 m.n.m.) na severním úpatí Sedla. Též Albrechtec. Složená ze dvou samostatných částí - severnější při silnici ze Sušice do Strašína a jižnější ve vyvýšené poloze, tvořenou zejména kostelem Panny Marie, sv. Prokopa a Pavla a dvorem (v některých mapách rozlišováno pojmenování Albrechtice pro jižní část a Albrechtec pro severní část).V jižní části vsi údajně několik roubených usedlostí šumavského typu (čp. 40 nemovitá kulturní památka - neověřeno). Od vsi (zejména od kostela) pěkné výhledy do Pošumaví.

Kostel Panny Marie, sv. Prokopa a Pavla (nemovitá kulturní památka):

Ranně gotická stavba z 1. pol. 13. stol. v dominantní poloze, na místě původní dřevěného kostelíku Panny Marie, zmiňovaného již roku 1179. 1779 barokně upraven. Dochovány původní kružby oken, v interiéru pak cenný ústupkový portál a dvě vrstvy gotických nástěnných maleb. Kostel obklopen hřbitovem se zděnou branou a márnicí. Před bránou mohutný topol černý, starý asi 250 let (obvod kmene 460 cm - památný strom) a litinový křížek. Několik pěkných litinových křížků též na hřbitově. Ke kostelu vede odbočka ze značené turistické stezky.

       

Okolí:

Při cestě do Záluží, v místech zvaných Na Kameništi, poškozený kovový kříž na kamenném soklu.

Literatura:

-          kol.: Šumava - Turistický průvodce ČSSR 22 (Praha 1986)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1. - A/J (Praha 1977)

Web:

-          turistika.cz

Okolí: Sedlo / Záluží

Šumava / rejstříky

duben 2006