SEDLO (Hefenstein)

k.ú. Albrechtice u Sušice, Humpolec u Sušice (Šumavské podhůří / Sušicko)

Výrazný protáhlý zalesněný vrch (902 m.n.m.) s řadou rulových skal a valy prehistorického hradiště. Pod vrcholovou skálou odpočívadlo a kovové patky jakési dřevěné věže (nevím, zda triangulační nebo vojenské – stávaly tu poblíž sebe v minulosti obě; informační tabule mluví o zamýšlené „obnově rozhledny“). Při cestě od Albrechtic skalní sluj, kde nalezena keramika od mladší doby hradištní do 15. stol. Hojný výsky jedlí.

      

Hradiště (nemovitá kulturní památka):

Hradiště vybudováno v pozdně halštatské až časně laténské době, jako útočiště sloužilo i později. Základ opevnění tvořily skalní stěny, bloky a srázy, které jsou propojeny dobře patrnými kamennými valy. Celková opevněná plocha cca 3 ha. Jedno z nejvýše položených hradišť u nás. Areálem prochází turistická značka.

Vyhlídka:

Ze skal na jihozápadním okraji vrcholu pěkný výhled k jihu až západu (Javorník, Popelná hora, hrad Kašperk, Velký Roklan, údolí Otavy, Poledník, Velký Javor, Pancíř, Svatobor...). Na skále umístěna výhledová růžice. Pod skálou na stromě jednoduchá pamětní deska, vzpomínající „zakladatele této vyhlídky“ Jaroslava Jelínka. Krátká odbočka turistické značky.

  

Literatura:

-          kol.: Šumava - Turistický průvodce ČSSR 22 (Praha 1986)

-          Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách (Praha 2003)

-          Vladimír Pohorecký: Po stopách triangulačních věží a další turistické zajímavosti Čech a Moravy (Praha 2005)

Okolí: Albrechtice / Kašperk

Šumava / rejstříky

duben 2006